Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

ZICHTBETON Implementatie van de nieuwste technologiën met betrekking tot de uitvoering

Van 01.05.2017
tot 30.04.2019

Zichtbeton is ter plaatse gestort beton waaraan verhoogde esthetische eisen gesteld worden. Dit type beton is zeer populair in de hedendaagse architectuur en wordt meer en meer opgenomen in de bouwbestekken. Het wordt zowel toegepast in industriële, publieke en residentiële gebouwen als in private woningen en zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten.

Bij de uitvoering van zichtbeton zijn onvolkomenheden niet uit te sluiten, ze zijn het onvermijdelijk gevolg van het gebruik van ter plaatse

Doelstellingen

Dit project heeft als doelstelling de betrokken aannemers, architecten en betoncentrales, door middel van een collectieve aanpak via de sectorfederaties (FABA, NAV en FEDBETON), op de hoogte te brengen van de mogelijkheden en beperkingen van zichtbeton, de randvoorwaarden en de nodige technologieën en processen om tot het gewenste resultaat te bekomen.

Door de betrokkenen correct te informeren kunnen er fouten (bv. een miscommunicatie, ondoordacht materiaal gebruik of te beperkt gedetailleerde uitvoeringsdetails) voorkomen worden. Deze fouten zetten de winstmarges van de betrokken partijen namelijk sterk onder druk.

Het WTCB zal in samenwerking met de sectorfederaties informatie verspreiden via diverse kanalen. Deze gaan van het publiceren van zeer praktisch gerichte artikels en meer uitgebreide technische artikels tot het organiseren van informatie sessies, werfbezoeken en workshops. Er zal op regelmatige basis teruggekoppeld worden naar de doelgroep om zo op de reële behoeftes te kunnen inspelen.

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO
In samenwerking met
FedBeton NAV FABA