Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

SOIL MIX in constructieve en permanente toepassingen Karakterisatie van het materiaal en ontwikkeling van nieuwe mechanische wetmatigheden

Van
tot

Het principe van soil mixing wordt sinds een halve eeuw gebruikt om de draagkracht van slechte grond te verbeteren.

Hierbij wordt de grond in situ mechanisch gemengd met bindmiddelen. Sinds begin jaren 2000 is de soil mix technologie in Vlaanderen dermate geoptimaliseerd dat ook tijdelijke grond- en waterkeringen met soil mix materiaal worden uitgevoerd. Bij deze meer geavanceerde toepassingen blijkt het potentieel van soil mixing thans nog verder te reiken. Met name rijst de vraag om de soil mixing ook in te zetten voor permanente en dragende toepassingen (funderingen).

Doelstellingen

Het doel van dit project bestaat er in om een antwoord te bieden op de collectieve kennislacunes m.b.t. soil mix materiaal: de mechanische karakteristieken, de doorlatendheid, de samenwerking tussen soil mix en stalen wapeningselementen en de duurzaamheid. Bovendien is het de bedoeling om inzichten te verwerven omtrent de heterogeniteitsgraad van het soil mix materiaal, en de invloed er van op de materiaalkarakteristieken.

Resultaten en publicaties

De verschillende soil mix systemen die toegepast worden door Vlaamse bedrijven zijn in kaart gebracht. In samenwerking met de sector (ABEF) en de KU Leuven is een omvangrijk proefprogramma uitgevoerd, waardoor er een zeer uitgebreide experimentele databank opgebouwd is, die een antwoord biedt op de kennislacunes. Hierbij zijn bovendien heel wat proeven op reële schaal uitgevoerd (drukproeven en buigproeven). Alle resultaten zijn beschreven in verschillende publicaties die beschikbaar zijn op de website van het WTCB en die zijn voorgesteld in het kader van o.a. een internationaal symposium IS-GI Brussel 2012 (www.tc211.be). Heel wat know-how die opgebouwd is tijdens het project zal bovendien gevaloriseerd worden in het kader van het handboek “soil mix wanden” dat het WTCB momenteel opstelt in samenwerking met SBR/CURnet (Nederland).

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO