Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA H2O & DAKEN Normen-Antenne H2O & Daken

Van
tot

De Normen-Antenne Water en daken wil in de eerste plaats KMO’s informeren over normering en wetgeving in de domeinen ‘water’ (drinkwater, afvalwater, hemelwater) en ‘platte daken’.

Behalve het opvolgen van de stand van zaken in de normering en wetgeving, wordt ook technische ondersteuning gegeven aan bedrijven met specifieke vragen over normen of wettelijke eisen.

Doelstellingen

Rationeel, duurzaam en hygiënisch watergebruik behoort tot de kern van het luik ‘water’ van deze Normen-Antenne. In 2018 wordt een beperkt onderzoek gevoerd naar de effecten van het spoelen van drinkwaterinstallaties volgens NBN EN 806-4 om tot een meer praktijkgerichte spoelprocedure te komen. Verder wordt uitgebreid onderzoek gevoerd naar anti-Legionella maatregelen in drinkwaterinstallaties. De Normen-Antenne gebruikt de meetresultaten van sanitair waterverbruik in situ om een nieuwe nationale bijlage te schrijven aan de norm NBN EN 12831-1. Aan de afvoerzijde wordt in 2018 aandacht geschonken aan toiletten met een beperkt spoelvolume.

Wat platte daken betreft, zijn we actief betrokken bij Belgische en Europese normalisatie-activiteiten met betrekking tot hun samenstellende materialen (waterdichtingsmembranen en isolatiematerialen), die vervolgens via de Technische Comités van het WTCB aan de betrokken sectoren worden gemeld. Er wordt ook steun verleend aan de betrokken sectoren voor het begrip en de toepassing van normen (individuele interventies). In 2018 worden de technische voorlichtingsnota's voor platte daken (herziening TV 215 en TV Rooftops-parkings volume II) verder uitgewerkt.

Resultaten en publicaties

Medewerkers van de Normen-Antenne leveren belangrijke bijdragen aan publicaties zoals de herziening van de Best Beschikbare Technieken (BBT) Legionella, de Technische Voorlichting over afvalwaterafvoer en de Technische Voorlichting over platte daken.

Er worden geregeld artikels gepubliceerd over Legionella in drinkwaterinstallaties, één van de belangrijke topics die in het onderzoekscentrum onderzocht worden. De kennis die wordt opgedaan tijdens dit onderzoek wordt ook verspreid via conferenties, zoals de internationale CIB W062 ‘Water supply and Drainage’ conferentie. De informatie over deze waterbesparende toiletten is aanvullend op de Technische Voorlichting over afvalwaterafvoer.

Recente artikels over de constructieve en bouwfysische aspecten van platte daken gaan over het verbeteren de helling bij de renovatie van een plat dak, het vermijden van vochtproblemen in platte daken, hoe platte daken met TT-elementen uitgevoerd moeten worden. Via werkgroepen en conferenties worden de verschillende aspecten van een goede dakopbouw toegelicht. De technische kennis hiervoor wordt grotendeels vergaard via uiteenlopende testen van en op platte daken.

Behalve het verspreiden van meetresultaten en kennis via publicaties en conferenties, geeft de Normen-Antenne Water en daken cursussen en lezingen aan de doelgroep. Zo zijn in de loop van 2017 in totaal meer dan 30 cursussen en lezingen georganiseerd waarbij meer dan 1400 deelnemers werden bereikt.

www.normen.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - NA H<sub>2</sub>O & DAKEN
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA H<sub>2</sub>O & DAKEN