Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

EAP 2 Energieadviesprocedure 2

Van
tot

De EAP, de energieadviesprocedure, is een vrijwillig uitgevoerde energieaudit bedoeld om gebruikers van een woning te helpen hun energieverbruik te verlagen dankzij gepersonaliseerde raadgevingen ter verbetering van de gebouwschil en technische installaties.Het WTCB werkt hieraan mee d.m.v.:
- het uitwerken van de pedagogische inhoud van de EAP 2-opleidingen – opleiding van docenten en auditorenseminaries – begeleiding van auditoren en docenten
- de wetenschappelijke ondersteuning bij het opvolgen van de EAP 2.0-toepassing en technische begeleiding van EAP 2.0- docenten en -auditoren

Doelstellingen

De EAP werd in Wallonië in 2006 gelanceerd en werd volledig herzien in 2013 om de kloof tussen de (vrijwillige) EAP en de (verplichte) certificering te overbruggen, het auditverslag te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren. Het WTCB nam deel aan alle processtappen, waaronder de uitwerking van de methode, het softwareprogramma en de EAP 2-opleidingen.

Resultaten en publicaties

Om de EAP 2 in de beste omstandigheden te kunnen doorvoeren, organiseert de DGO4 een technische ondersteuning van EAP 2-docenten en –auditoren d.m.v. verschillende kanalen: e-mail, telefonisch of via een lijst met FAQ’s.

Het WTCB verzekert de technische ondersteuning aangaande vragen over de gebouwschil en ventilatie; het ICEDD beantwoordt de vragen over technische systemen. Door de ervaringen van de EAP 2-auditoren terug te koppelen, kunnen we de berekeningsprocedure, de software en de opleidingen perfectioneren.

In het kader van dit project werden in 2013 de volgende belangrijkste acties gerealiseerd:
- uitwerking van EAP 2-opleidingen
- opvolging van EAP-softwareontwikkelingen
- technische ondersteuning van EAP 2-docenten
- technische ondersteuning aan EAP1-auditoren.

Deze acties werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het ICEDD, de UCL en het CIFFUL; het WTCB nam hierbij de projectcoördinatie voor haar rekening.

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - EAP 2
Met de steun van
Service public de Wallonie DG04

Service public de Wallonie, DG04

In samenwerking met
CIFFUL ICEDD UCL

CIFFUL, ICEDD, UCL