Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

Bouwindustrialisatie

Van 01.01.2017
tot 31.12.2019

Dit clusterinitiatief is gericht naar zowel aannemers, materiaalproducenten, studiebureaus als technologieleveranciers in de bouwsector.

De doelstelling bestaat erin de industrialisatiegraad in de bouwprojecten te verhogen onder meer via de versnelde marktpenetratie van hoogperformante en betaalbare prefab bouwsystemen en het toepassen van meer geavanceerd productie- en uitvoeringsprocessen, zowel op de bouwplaats als in de fabriek. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan scouting van interessante innovaties zoals 3D-printing, 3D-meten, materiaal evoluties, circulaire economie.

Doelstellingen

1. Drempels samen aanpakken die de haalbaarheid en effectieve implementatie kunnen vergroten
2. Eigen aanpak en producten versterken via samenwerking met anderen
3. Marktverbreding en navolging stimuleren in de sector

Om deze strategische doelstellingen te realiseren werden strategieën en acties geformuleerd rond 3 noden of opportuniteiten waarop de cluster wil inspelen:
a. Opzetten van samenwerking rond promotie en implementatie van industriële oplossingen;
b. Strategische en economische analyse van systeemoplossingen;
c. Opzetten van industriële samenwerking;

Met de steun van
A_VLAIO
In samenwerking met
3E Wood.be