Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

MORECAR Hulpmiddelen bij de formulering van hittebestendig beton

Van
tot

Het project MORECAR heeft toegelaten een formuleringsaanpak en een snelle validatie van betonsoorten te ontwikkelen.

Hoewel het zich initieel richtte tot producenten van hittebestendig beton, vindt het vandaag toepassingen in de sector van de burgerlijke bouwkunde.

Doelstellingen

Het project heeft tot doel de bedrijven hulpmiddelen aan te bieden om nieuwe betonsamenstellingen te formuleren. Het betreft meer bepaald :
- een formuleringsaanpak waarmee formuleringen sneller en nauwkeuriger aan bepaalde specifieke toepassingen kunnen worden aangepast,
- reologische criteria in functie van de toepassing,
- eenvoudige technische middelen waarmee de kwaliteit en het gedrag van de gebruikte betonsoorten kunnen worden beoordeeld.

Resultaten en publicaties

Het meest opvallend resultaat is de meerschalige formuleringsmethode die het WTCB heeft ontwikkeld. Door middel van een beperkt aantal proeven laat deze toe om het reologisch gedrag van hittebestendig beton snel aan te passen in functie van de toepassingswijze (trilbeton, geprojecteerd of zelfverdichtend beton). De methode is gebaseerd op courant gebruikte proeven (vloeigedrag, consistentie, …) en op een eenvoudige analytische modellering van vaste deeltjes in een bepaalde omgeving. In samenwerking met de ULg werden ook complexere mengsels van granulaatstructuren gesimuleerd. Hierdoor kan men vandaag vooraf het reologisch gedrag van de verschillende betonmengsels voorspellen en kiezen voor het mengsel dat het meest geschikt is voor een beoogde toepassing.

Belangrijkste publicatie : E. Cailleux, J. Piérard, V. Pollet, Multi-scale approach for the mix design of self-compacting refractory concretes, 7th Rilem conference on self-compacting concrete, 2013, Paris

Contacteer ons

Emmanuel Cailleux
Valérie Pollet

02 655 77 11 Stuur ons een e-mail Proefstation
Met de steun van
FEDER Service public de Wallonie

FEDER, Service public de Wallonie

In samenwerking met
INISMA ULG

INISMA, ULG