Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

OVERS©HOT Optimaliseren (Chemisch) Verontreinigd Sloophout

Van 01.11.2016
tot 31.10.2018

De spaanplaatindustrie maakt reeds jaren gebruik van post-consumer hout als belangrijkste houtstroom gezien de afwezigheid van vers hout tegen aanvaardbare kost. De huidige beschikbaarheid van post-consumer hout is echter ontoereikend. Anderzijds kampt Vlaanderen met een overschot aan afvalhout, omwille van een tekort aan verbrandingscapaciteit.

Dit project zal onderzoeken aan de hand van welke criteria en op basis van welke methode er een performantere sortering aan de bron kan gebeuren van post-consumer houtafval.
Daarnaast zal het huidige normenkader betreffende dit post-consumer houtafval geëvalueerd worden, onder meer op basis van een levenscyclusanalyse. Tot slot zal er onderzoek gebeuren naar de impact op de verwerking van het end-of-life houtafval en het sociaal-maatschappelijk draagvlak hiervoor.

Doelstellingen

Het WTCB focust zich in eerste instantie op de kennisopbouw om verschillende houtsoorten in te slopen gebouwen te kunnen onderscheiden, en dit zowel naar bouwtechnische als milieuhygiënische kwaliteit. Doel is op basis van visuele of andere methoden een goede hout-afval-inventaris te kunnen opstellen, via een gevalideerde beslissingsboom.

Hiervoor wordt vertrokken van een literatuurstudie, die in tweede fase wordt gevalideerd door een aantal concrete werf-cases in samenwerking met Aclagro.

Resultaten en publicaties

Op dit moment is de literatuurstudie afgerond, en is er dus een vrij goed beeld op de mogelijke contaminanten in te slopen gebouwen (houtfractie). Er wordt gewerkt aan een praktische gids voor slopers en deskundigen die een sloopinventaris opmaken zodat zij met deze nieuwe inzichten rekening kunnen houden.

In parallel worden verschillende sloopprojecten opgevolgd om de theoretische inzichten te staven.

Met de steun van
MIP i-Cleantech Vlaanderen
In samenwerking met
TRACIMAT OVAM Universiteit Gent VCB