Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

COM-MAT Technologische Dienstverlening "Materialen en technieken van Duurzaam bouwen"

Van
tot

De Technologische Dienstverlening COM-MAT biedt Waalse bedrijven een netwerk van technologische adviseurs aan die over aanvullende vaardigheden beschikken op het vlak van ontwikkeling en vernieuwing van duurzame bouwmaterialen en -technieken.

Doelstellingen

Als belangrijke groeifactor voor het Gewest streven de Waalse bedrijven in de bouwsector ernaar om de vele uitdagingen te overwinnen en zich aan te passen aan de economische, milieu- en sociale eisen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Daarom worden ze ertoe aangezet om niet alleen efficiëntere, maar ook veiligere en mens- en milieuvriendelijkere materialen en technieken te gebruiken.

De taken van de technologische adviseurs bij de Waalse bedrijven zijn veelzijdig:
- Specifieke ondersteuning bij de ontwikkeling van innoverende materialen en technieken.
- Ter beschikking stellen van een gestructureerde 'Technology Watch': www.technologywatch.be.
- Informatiedagen om de Waalse bedrijven aan te zetten om deel te nemen aan diverse Europese projecten.
- Verzorgen van technische artikels en studiedagen om de Waalse kmo's over onderzoeksresultaten te kunnen informeren.
De technologische adviseurs zijn experten die ten dienste staan van de Waalse bedrijven binnen de volgende drie grote prioritaire pijlers:
- De eerste pijler heeft betrekking op enerzijds de meest gebruikte materialen om gebouwen en wegeninfrastructuren te realiseren – beton, hout, staal, glas, wegbedekkingen – en anderzijds de uitvoeringstechnieken ervan. Deze materialen werden uitgekozen omwille van hun lokale verankering in Wallonië.
- De tweede pijler is gericht op renovatie en reparatie, voornamelijk met het oog op het verbeteren van de energieprestaties van de bestaande Waalse bouwconstructies.
- De derde prioriteit betreft twee parallel lopende disciplines, met name de akoestische isolatie en de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de technische installaties.

Resultaten en publicaties

In 2014 hebben de talrijke interventies aan meer dan 30 ondernemingen toegelaten een nieuw product of een nieuwe technologie te ontwikkelen.

Contacteer ons

Dominique Langendries
Yves Martin
Valérie Pollet

02 655 77 11 Stuur ons een e-mail Proefstation
Met de steun van
Service public de Wallonie

Z DG06

Service public de Wallonie, Z DG06

In samenwerking met
CoRi OCW CRM Groep CRIC - OCCN TCHN CENAERO

CoRi, OCW, CRM Groep, CRIC - OCCN, TCHN, CENAERO