Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

ID Innovation Procedure voor de vereenvoudigde technische evaluatie van duurzame innovatieve producten in de bouwsector

Van
tot

De duurzame en innovatieve bouw-materialen vormen een bron voor het ontstaan en de groei van nieuwe sectoren die kunnen bijdragen tot de versterking van de economie.

Om innovatie en dus ook de ontwikkeling van duurzame materialen in de sector te bevorderen, werkt het WTCB aan een nieuwe procedure voor een snellere en vereenvoudigde evaluatie van innovatieve producten. Deze procedure kreeg de naam ID innovation.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van de procedure is het gebruik van innovatieve producten in de bouwsector aan te moedigen door een verklaring van gebruiksgeschiktheid voor innovatieve producten en systemen af te leveren. Deze verklaring van gebruiksgeschiktheid geeft aan over welk product of systeem het gaat, hoe het moet worden gebruikt, behandeld of geplaatst, samen met alle bijhorende product- en systeemeisen en hun prestaties. Deze nieuwe procedure biedt een oplossing voor twee belangrijke vastgestelde problemen waarmee innoverende bedrijven tijdens een goedkeuringsaanvraag te kampen hebben: de prijs en de termijn. De ID innovatie-procedure is inderdaad korter en financieel toegankelijker (mogelijkheid tot gedeeltelijke financiering). De gebruiksgeschiktheidsverklaringen voor innovatieve producten of systemen dragen ook bij tot het behalen van een volledige technische goedkeuring (ATG).

Resultaten en publicaties

De website, het reglement evenals het aanvraagformulier zijn al beschikbaar. Verschillende aanvragen werden ingediend. Deze zijn momenteel in behandeling. De procedure werd uitgewerkt op vraag van het Waals Gewest, maar kan in de toekomst worden uitgebreid naar de andere gewesten. De procedure bevindt zich momenteel in een testfase.

www.iidi.be

Contacteer ons

Damien Duvivier
Johan Van Dessel

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
WTCB Onderzoeksproject: - ID Innovation
Met de steun van
Service public de Wallonie

Service public de Wallonie