Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

P-RENEWAL Energetische renovatie van het Waals gebouwenerfgoed

Van 01.04.2017
tot 31.03.2021

Het gebouwenerfgoed is enerzijds getuige van ons verleden, onze geschiedenis en onze bouwtradities, en vormt anderzijds de toegevoegde waarde voor onze steden en het platteland omdat het op een belangrijke manier bijdraagt tot de kwaliteit en de charme van onze bebouwde omgeving. Naast het sociale en cultureel belang van deze gebouwen mag men het economisch belang die eruit voortvloeit niet verwaarlozen. De commerciële en culturele aantrekkelijkheid van een plaats wordt duidelijk beïnvloed door de kwaliteit en het rijke erfgoed van haar gebouwen en haar publiek/collectieve ruimten.

Oude gebouwen hebben echter specifieke kenmerken waardoor de energiemutatie niet alleen wordt voorgesteld als een echte uitdaging maar ook als een unieke kans. Aan de ene kant worden deze gebouwen dan ook gekenmerkt door een hoge thermische inertie en een vaak enkelvoudig thermisch gedrag, en aan de andere kant worden er specifieke materialen en verbindingen gebruikt waarvan het gedrag vaak nog onvolledig is gekend.

Het algemeen doel van het onderzoek bestaat erin om te voldoen aan de vraag uit de renovatiesector van oude historische gebouwen door de ontwikkeling van een methodologisch instrument voor een energiebesparende en duurzame renovatie van oud Waals erfgoed, en meer in het bijzonder van wat werd gebouwd vóór 1914.

Het onderzoek zal het voormalig erfgoed bestuderen, namelijk: gebouwen die geklasseerd zijn en opgenomen in de inventarislijst, evenals het voormalig gebouwenerfgoed, dat niet tot deze twee categorieën behoort, maar architecturale, esthetische en landschapskenmerken vertoont. Het onderzoeksproject zal zich meer richten op het inlands erfgoed (in de brede zin), omdat het een rechtstreekse impact heeft op de Waalse burgers en gezinnen.

Gebaseerd op diepgaande analyse van ruimtelijke bouwtypologieën van gebouwen en casestudies die representatief zijn voor het voormalig Waals erfgoed, zal het methodologisch instrument enerzijds een globale en holistische reflectie over de energiebesparende en duurzame renovatie voorstellen op basis van de definitie van erfgoedcriteria, energie- en milieueisen. Anderzijds zal het, voor elk van de typologieën, (architectonische, materiële of technische) interventiestrategieën identificeren en bestuderen, die geschikt zijn voor de verschillende behandelde types en subtypes en aangepast zijn aan de specifieke kenmerken ervan, zodat het binnencomfort en de energieprestatie van gebouwen worden verhoogd en de globale milieu-impact wordt verlaagd door het integreren van de zorg voor het behoud van de erfgoedwaarde en het elimineren van het risico op het creëren of beklemtonen van een of meerdere pathologieën.

Het methodologisch instrument zal daarom ingaan op de renovatie van oude erfgoedgebouwen volgens een alomvattende bottom-up aanpak op basis van meerdere criteria. Het zal worden ontwikkeld in overleg met de actoren uit de renovatiesector door de oprichting van een "Gebruikersgroep" in de vorm van een WEB-interface bestemd voor de verschillende actoren die werken in de renovatie van oude erfgoedgebouwen.

Doelstellingen

De doelgroep voor het project bestaat uit alle professionele actoren uit de renovatiesector van oude gebouwen met een erfgoedwaarde, voornamelijk erfgoedexperten, ambachtslieden gespecialiseerd in erfgoed, architecten en bouwbedrijven. Deze sector vertegenwoordigt een groot aantal banen in Wallonië.

• Bouwsector
De resultaten van het ONDERZOEK, met inbegrip van de geteste technieken en hun invloed op het binnenklimaat en de energieprestatie worden voorgesteld tijdens de seminaries en opleidingen bestemd voor professionals in de sector, die handelen over de doorgedreven en geïntegreerde energiebesparende renovatie van geklasseerde en historische erfgoedgebouwen. Op die manier zullen ze bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe beroepen en/of vaardigheden in Wallonië, in het verlengde van de initiatieven van de Alliance Patrimoine-Emploi (Pact voor Erfgoed-Werkgelegenheid). Deze nieuwe beroepen of vaardigheden kunnen ook worden geëxporteerd naar andere nabijgelegen regio‘s.

• Overheid
Het ONDERZOEK zal worden afgestemd op het beleid dat gevolgd wordt door de Waalse administratie op het gebied van renovatie van gebouwen en meer specifiek de volgende assen: definiëren van een langetermijnrenovatiestrategie, bepalen van renovatiesystemen die financieel reproduceerbaar zijn, en stimuleren van zware renovatieprojecten (inclusief in etappes) wanneer deze verenigbaar zijn met de erfgoedbeperkingen. In dit opzicht kan de ontwikkelde tool worden gezien als een hulp of ondersteuning voor de ontwikkeling van een aangepaste energieregelgeving voor erfgoedgebouwen en/of voor de manier waarop de energieprestatie en de verbetering van het binnenklimaat in geklasseerde gebouwen of gebouwen op de inventarislijst kunnen worden overwogen. De resultaten van het project zullen enerzijds bijdragen tot een doeltreffendere oriëntatie van de te behalen doelstellingen tijdens de renovatie van dit gebouwtype en zullen anderzijds een beter inzicht verschaffen in de belangrijke aandachtspunten. Ze zullen ook de argumenten van de gemeenten, eigenaars van een belangrijk aantal gebouwen met een algemeen oud en/of erfgoedkarakter kunnen voeden tijdens de renovatie van deze gebouwen, en hen tevens ondersteunen om op een verantwoorde manier de energiedoelstellingen te behalen.

Met de steun van
DG04
In samenwerking met
CCW UCL