Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

Sand2Sand Hoogwaardige toepassingen voor gerecycleerde zanden in beton

Van
tot

.

Het Sand2Sand project streeft naar een hoogwaardige toepassing van gerecycleerd zand uit de bouw in beton met als doel een meerwaarde te creëren op een al bestaande recyclagestroom, met name gerecycleerd brekerzand, en in te spelen op het Vlaamse tekort aan bouwzand. Hiervoor worden eerst de belangrijkste karakteristieken van het brekerzand, die van belang kunnen zijn voor de toepassing in beton, in kaart gebracht. Het consortium zal ook analyseren op welke manier de kwaliteit van brekerzand verbeterd kan worden. Naast producttechnische aspecten en herkomst, worden ook de mogelijkheden van innovatieve productie- en opwerkingsmethoden bekeken.

Vervolgens wordt de betontechnologische kennis ontwikkeld om het brekerzand te kunnen gebruiken in verschillende hoogwaardige toepassingsgebieden (wegenbeton, stortklaar beton voor gebouwen, prefab toepassingen). Het gaat om het uitwerken van mengprocédés en voorbehandelingstrajecten, het vastleggen van realistische vervangingsprecentages en ontwikkeling van nieuwe hulpstoffen om de uitdagingen rond de waterhuishouding en de gevolgen op de betoneigenschappen het hoofd te bieden.

Aanvullend worden ook de eerste stappen richting markttoepassing gezet, met aandacht voor de economische haalbaarheid, demonstratie van de mogelijkheden en het regelgevend kader (normen, wetgeving, technische voorschriften).

Doelstellingen

Het uitwerken van gevalideerde betonmengsels die door de bedrijven op de markt gebracht kunnen worden.

Resultaten en publicaties

Na 1 jaar werd het onderzoek rond de zandkarakterisatie afgerond. De verschillen tussen hoogwaardig en gewoon betonbrekerzand werden in kaart gebracht. De verschillende te beproeven mengsels zijn samengesteld, en het feitelijke proefprogramma kan van start gaan.

Met de steun van
MIP

MIP

In samenwerking met
KU Leuven

KU Leuven

  1. Onderzoeksprojecten
  2. Sand2Sand