Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

ONDERHOUD SCHRIJNWERK Onderhoud van de afwerking van houten buitenschrijnwerk

Van
tot

De afwerking van houten buitenschrijnwerk vereist een regelmatig onderhoud om de duurzaamheid ervan te garanderen.Hoewel de norm EN 927 betreffende houtafwerking de voorbije jaren enorm geëvolueerd is, worden de aspecten omtrent de duurzaamheid van de afwerkingsproducten en hun onderhoud niet behandeld. Na de inwerkingtreding van de Europese richtlijnen rond vluchtige organische verbindingen zijn de formuleringen van de afwerkingen bovendien sterk veranderd en werden er veel systemen in waterachtige toestand ontwikkeld om aan de groeiende vraag naar meer ecologische afwerkingen te beantwoorden.

Het is voor schrijnwerkers en schilders vandaag heel moeilijk om met antwoorden te komen voor onderhoudsgerelateerde problemen (duurzaamheid van de afwerking, onderhoudstermijnen, …). Deze gegevens blijven evenwel van essentieel belang om de duurzaamheid van het schrijnwerk te verzekeren en te blijven opboksen tegen de concurrenten PVC en aluminium.

Doelstellingen

Om schrijnwerkers en schilders antwoorden te bieden, beoogt het project de normen betreffende de afwerking van houten buitenschrijnwerk van verschillende aanvullingen te voorzien. Het project streeft met name naar:
- Het bepalen van duurzaamheidsklassen voor de afwerkingen en onderhoudsstrategieën. Meer bepaald zal de invloed van bepaalde formulerings- en dikteparameters onderzocht worden. Ook het kunstmatige en natuurlijke verouderingsgedrag zal vergeleken worden om correlaties te proberen vaststellen,
- Het opstellen van protocollen voor de voorbereiding van het oppervlak in functie van de staat van de afwerking en het hout. Er zullen ook in situ proeven aangeboden worden om schilders tools te verschaffen waarmee ze de toestand van het hout kunnen beoordelen.

Resultaten en publicaties

E. Cailleux, S. Charron, Performances and durability of maintenance coatings for wooden exterior joinery, 10th International Woodcoatings congress, 25-26 October 2016.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
CoRi Wood.be

CoRi, Wood.be

  1. Onderzoeksprojecten
  2. ONDERHOUD SCHRIJNWERK