Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

Cluster BIM

Van
tot

BIM is bij uitstek een tool om van in de ontwerpfase samenwerking te bevorderen en vlot te laten verlopen en zo faalkosten ten gevolge van het uitwisselen van foute informatie te vermijden.

Zo kan de kwaliteit van het bouwproces worden verbeterd en de concurrentiepositie van bouwbedrijven versterkt worden. Opdat de BIM-technologie een stevige voet aan de grond zou krijgen in Vlaanderen, werd door een aantal Vlaamse voortrekkersbedrijven beslist om een cluster op te richten. De cluster BIM wil in eerste instantie samenwerking tussen deelnemende bouwbedrijven en –professionelen initiëren, maar wil ook verder gaan in de BIM-technologie door componenten als BIM-compatibele databanken en plug-in tools verder te ontwikkelen. Het doel is uiteraard te komen tot tijdswinst, een betere projectbeheersing, fouteliminatie,… Bedrijven die al werken met BIM of hiermee van start willen gaan, werden uitgenodigd om toe te treden tot het consortium van geëngageerde bedrijven om zo de BIM-cluster, ondersteund door WTCB en VCB, te versterken. Voor iedere euro die geïnvesteerd wordt vanuit het bedrijfsleven; investeert de Vlaamse overheid een gelijk deel in de cluster. Het is nog steeds mogelijk om toe te treden tot de Cluster.

Doelstellingen

Doelstelling 1
De cluster zal specifieke samenwerkingsobstakels (contracten, organisatie, management) inventariseren en wegwerken door duidelijke afspraken vast te leggen tussen bouwpartners. De cluster bestaat uit een groep van voortrekkers die hiermee sneller en concreter aan de slag kunnen.

Doelstelling 2
De cluster wil bekende technologische noden oplossen (datacommunicatie, afspraken symbolen en meetcodes, lastenboekproblemen, verfijnde definiëringen van LOD’s, …). De Cluster wil nieuwe meerwaarde voor de BIM-technologie scheppen door de ontwikkeling van databanken van bouwproducten (met marketingvoordelen voor fabrikanten) en ervan gebruik makende “kennisverpakkende” reken- en informatietools. Vermits databanken een essentiële rol spelen in de BIM-context, zal de cluster zorgen voor de links tussen de Vlaamse bedrijven en de relevante nationale en internationale databanken. Het ontbreken van Vlaamse gegevens en producten in deze databanken is immers een bedreiging voor de export van talloze bouwproducten.

Doelstelling 3
De cluster zal Vlaamse softwareontwikkelaars in contact brengen met de betrokkenen, maar ook met de onderzoekswereld en de overheid. De BIM-gebruikers kunnen in de clusterwerking hun verlangens uiten op vlak van plug-in software die helpt om het werk beter te kunnen uitvoeren, met minder fouten en dus sneller.

Doelstelling 4
De Cluster zal ook werken aan competentieontwikkeling bij werknemers en aangesloten leden (via interne en externe opleidingen, via de realisatie van een “helpdesk”

Doelstelling 5
Alle bereikte doelstellingen moeten zoveel mogelijk in overeenstemming met buitenlandse praktijken gebracht worden en omgekeerd dienen nieuwe verworvenheden ook geëxporteerd te worden naar en/of verdedigd te worden in het buitenland (in het bijzonder de databanken). Netwerking met het buitenland is belangrijk om de clusterbedrijven toe te laten de verworven BIM-technologie ook in het buitenland toe te passen zonder veel aanpassingsmoeilijkheden.

Contacteer ons

Bart Ingelaere
Tim Lemoine

02 716 42 11 Stuur ons een e-mail Kantoren
WTCB Onderzoeksproject: - Cluster BIM
Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met
VCB

VCB

  1. Onderzoeksprojecten
  2. Cluster BIM