Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

GELA VIA Criteria voor de vorst-dooiweerstand van wegenbeton in aanwezigheid van dooizouten

Van
tot

De duurzaamheid van betonnen wegen en buitenvloeren hangt sterk af van de vorst-dooiweerstand van het beton in aanwezigheid van dooizouten.

In principe is dit beton op basis van zijn hoge cementgehalte en zijn lage water-cementfactor bestand tegen strooizouten. Het is niettemin bekend dat manueel aangelegd beton (zonder het gebruik van specifieke uitrustingen voor de uitvoering in de wegensector) vaak snel beschadigd geraakt. Een goed voorbeeld hiervan zijn fietspaden in gekleurd beton en betonnen buitenvloeren, die dikwijls afschilferen. Deze lage weerstand in vergelijking met wegenbeton is vaak te wijten aan hun uitvoeringsspecificiteiten (verpompen van het beton, vlinderen met vlindermachine) en het niet gebruiken van luchtbelvormers voor gevlinderd en gepolijst beton. In het geval van betonnen buitenvloeren is het gebruik van luchtbelvormers immers incompatibel met vlinderen en polijsten.

Het standaardbestek SB 250 versie 3.1 stelt dat manueel aangelegd beton wordt behandeld met impregneermiddel. In het standaardbestek Qualiroutes is het impregneermiddel verplicht bij kaal beton 0/6,3, gekleurd-gewassen beton en bedrukt beton. Om de duurzaamheid van deze bijzondere betonsoorten te garanderen, dient men dus de doeltreffendheid van de impregneermiddelen en ook hun duurzaamheid in de tijd te controleren, rekening houdend met het verkeer en de blootstelling aan UV-stralen. Bij betonnen buitenvloeren worden er zelden (nochtans veelbelovende) waterwerende middelen gebruikt, vermits de standaardbestekken zich slechts zelden richten op deze toepassing.

Voor de controle van de doeltreffendheid wordt verwezen naar de norm NBN 1504-2. De samenstelling van het referentiebeton wijkt sterk af van dat van klassiek wegenbeton of van een beton voor buitenvloeren. De doeltreffendheid ten opzichte van de weerstand tegen vorst en strooizouten wordt in deze norm niet onderzocht. Bovendien wordt de duurzaamheid van het waterwerend middel niet in aanmerking genomen. Een aangepaste proefmethode dringt zich dus op.

Doelstellingen

Dit onderzoeksproject heeft de volgende doelstellingen:
- Opstelling van de criteria voor de weerstand tegen afschilfering voor verschillende soorten buitenbekledingen in beton en wegenbeton, rekening houdend met de verkeersdichtheid, de afwerking van het oppervlak en de uitvoeringswijze.
- Aanpassing van de evaluatieproef voor de doeltreffendheid van een waterwerend middel (volgens NBN EN 1504-2) en uitbreiding van de proefmethode voor het controleren van de invloed ten opzichte van de weerstand tegen vorst en dooizouten en de duurzaamheid voor wegentoepassingen en andere betonnen bekledingen. Niet enkel de klassieke impregneermiddelen (silaan, siloxaan), maar ook de nieuwe producten (impregnering in de massa) zullen onderzocht worden.
- Modellering van het aantastingsmechanisme door afschilfering op langere termijn, rekening houdend met carbonatatie.
- Validering van de resultaten op monsternames op de bouwplaats.

Resultaten en publicaties

Tijdens het eerste jaar van het project werden er bij de drie partnercentra verscheidene proeven uitgevoerd op de vorst-dooiweerstand in aanwezigheid van dooizouten. Enkele voorbeelden van de bestudeerde parameters zijn de samenstelling van het beton (water- en cementgehalte), het soort oppervlak (gevlinderd, gezaagd, uitgewassen of geborsteld) en de verhardingsomstandigheden (versnelde carbonatatie of niet).

Voor het vervolg van het onderzoek zal het model voor de voorspelling van de levensduur van betonbekledingen verfijnd worden op basis van de verkregen resultaten. Bovendien zal de doeltreffendheid van waterwerende middelen ter verbetering van de weerstand tegen vorst en dooizouten van beton geëvalueerd worden op betonnen buitenvloeren die gevlinderd moeten worden. Men zou deze nieuwe functie van dit type waterafstotende bekleding dan ook in de norm NBN EN 1504-2 moeten opnemen.

De eerste resultaten zullen besproken worden op het internationaal symposium over betonwegen in juni 2018 te Berlijn.

Contacteer ons

Bram Dooms
Julie Piérard
Valérie Pollet

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
CRIC - OCCN OCW

CRIC - OCCN, OCW

  1. Onderzoeksprojecten
  2. GELA VIA