Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

PREMANAT Prestatie-eisen voor materialen in natuursteenbestratingen

Van
tot

Natuursteenbestratingen worden van oudsher toegepast met gebruik van lokaal beschikbare natuursteensoorten (porfier, zandsteen, kalksteen).

Met de komst van de auto en de toenemende belasting van onze wegen werden ze wat uit het straatbeeld gedrongen. De laatste decennia is er echter weer een hernieuwde belangstelling voor natuurlijke materialen. Natuursteenbestratingen hebben weer hun plaats in een stedelijke context, maar tegenwoordig worden ook heel wat ingevoerde materialen gebruikt. Bovendien zijn de plaatsingstechnieken sterk geëvolueerd. Dit maakt dat momenteel vaak problemen waargenomen worden die te maken hebben met technische aspecten die onjuist of niet behandeld worden in de voorschrijvende documenten of normen.

Ten eerste bestaat er onduidelijkheid over de slipweerstand en zijn evolutie in de tijd. Verschillende methodes bestaan, afhankelijk van de toepassing (wegverkeer, voetgangers). Ook vertonen sommige natuursteensoorten een hogere gevoeligheid voor polijsten en/of veroudering waardoor de slipweerstand afneemt in de tijd. Momenteel bestaat er echter geen proefmethode om de polijstbaarheid en de duurzaamheid van de slipweerstand te evalueren.

Een tweede aspect betreft het splijten of klieven van de straatsteen ten gevolge van zijn specifieke structuuropbouw. De precieze oorzaak is niet duidelijk. Dit schadebeeld hangt ook nauw samen met de problematiek van vorst-dooicycli in combinatie met gebruik van dooizouten. Hiertoe bestaat geen Europese proefmethode. Voorts komen er meer en meer hergebruikte natuursteenproducten op de markt. Hun status is onduidelijk gezien de productnormen hierop niet van toepassing zijn.

Tot slot worden natuursteenverhardingen tegenwoordig veelal volgens een stijve en gebonden structuur geplaatst, waarbij uitzettingsvoegen cruciaal zijn. Er bestaan echter geen richtlijnen betreffende de plaatsing van deze voegen. Bovendien bestaan er geen proefmethodes en bijhorende prestatie-eisen aangaande de gebruikte materialen voor deze voegen zodat er heel wat verschillende methodes en producten worden aangewend met wisselend succes.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit project is het aanvullen en vervolledigen van de verschillende normatieve documenten op vlak van natuursteenbestratingen onderhevig aan verkeer. Daarbij komen zowel straatstenen als tegels aan bod zodat het volledig spectrum van bestratingen van de laagste tot de hoogste verkeersbelasting beschouwd wordt.

Het eerste doel is om een eenduidig proefprotocol te weerhouden voor de bepaling van de slipweerstand. Een bijhorend doel is om een proefmethode op punt te stellen om het polijsten onder verkeer te simuleren en om de duurzaamheid van de slipweerstand in de tijd te bepalen.

Als tweede doel wordt een proefmethode op punt gesteld ter bepaling van de weerstand tegen splijting om steensoorten te kunnen onderscheiden met een verhoogd risico.

Het derde doel bestaat erin om een proefmethode te ontwikkelen ter bepaling van de weerstand tegen vorst-dooicycli met dooizouten en om bijhorende eisen op te stellen.

Het vierde doel is om de technische eigenschappen te bepalen die dienen opgelegd te worden aan straatstenen die herbruikt worden om hetzelfde kwaliteitsniveau te waarborgen als bij nieuwe straatstenen.

Het laatste doel is het uitwerken van richtlijnen voor de plaatsing van uitzettingsvoegen en van prestatie-eisen voor de gebruikte materialen.

Resultaten en publicaties

Begin 2017 werden er vijf proefvakken uitgevoerd van ongeveer 24 m² met zes soorten natuursteen (waarvan twee met hergebruikte stenen) en verschillende materialen voor de uitzettingsvoegen, in combinatie met een andere bestrating.

Op het ogenblik van de uitvoering werden er zowel van de natuurstenen als van de verschillende gebruikte materialen (bijv. licht waterdoorlatend beton, voegmortel, …)  monsters genomen om deze te karakteriseren en hun eigenschappen te controleren. Voor de natuurstenen gaat het om bepaalde verzochte eigenschappen uit de productnorm EN 1342. Deze zullen geanalyseerd worden met een vergelijking tussen de nieuwe en de hergebruikte producten. Anderzijds werden er metingen in de oorspronkelijke staat uitgevoerd, bijvoorbeeld inzake slipweerstand, met behulp van verschillende meetapparatuur (SRT-slinger,  FSC2000, Portable Friction Tester (PFT van het OCW)).
Deze metingen worden geregeld herhaald om de evolutie van het gedrag in de tijd te volgen en zo te vergelijken met de verouderingstechnieken in het laboratorium. De doelstelling is om een methode op punt te stellen voor de simulatie van polieren onder een realistische belasting van de wegen en de duurzaamheid van de slipweerstand in de tijd te bepalen.

Een eerste artikel over de schadegevallen specifiek voor natuursteen toegepast als buitenbetegeling werd gepubliceerd in de WTCB-Contact n° 28 2010/4.

Een tweede artikel dat de benodigde documenten voor een geslaagde natuursteenwerf bespreekt, werd gepubliceerd in de WTCB-Contact nr. 47 2015/3.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
OCW

OCW

  1. Onderzoeksprojecten
  2. PREMANAT