Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

DO-IT HOUTBOUW Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw

Van
tot

Het traject heeft als doelstelling de houtbouwsector bij te staan door de ontwikkeling van innoverende oplossingen die beantwoorden aan de strengste geldende eisen voor gebouwen.

Het bijzondere aspect van het project is de holistische aanpak: de bouwelementen en -details worden niet meer geëvalueerd en verbeterd met het oog op één betere prestatie, maar op alle prestaties (akoestiek, hygrothermie, brandgedrag, thermiek, luchtdichtheid, windsterkte, enz.).

Resultaten en publicaties

In het kader van dit project is het WTCB verantwoordelijk voor de taken die verband houden met het hygrothermische gedrag van de gebouwschil van houten gebouwen, hun brandgedrag, akoestische prestaties en de kwaliteit van de binnenlucht.

Er werden proeven op ware grootte gestart om het hygrothermische gedrag van houtskeletconstructies te evalueren.

Deze proeven zijn gebaseerd op metingen en de opvolging op lange termijn (2 tot 3 jaar) van de hygrothermische eigenschappen van verscheidene houtskeletconfiguraties in gevels en daken. Er zijn twee testhuizen uitgerust met niet minder dan 760 sensoren. Aan de hand hiervan zal men de risico’s wat betreft de duurzaamheid (condensatie, schimmelvorming, enz.) van bepaalde combinaties kunnen aantonen. Ze zullen eveneens dienen als inputparameters voor digitale simulaties.

Er werd bovendien grote vooruitgang geboekt op het gebied van akoestiek en brandgedrag van houtskeletbouw. Zo ontwikkelde het WTCB een innoverend houten-vloersysteem met opmerkelijke akoestische prestaties (zie WTCB-Contact nr. 42 (2-2014) en presentatie Akoestiek). Er werden verbeteringen doorgevoerd aan lichte houtgevels geïsoleerd met rotswol om het risico op brandverspreiding te verkleinen en zo te beantwoorden aan de strengste voorgeschreven eisen voor hoge gebouwen (> 25m) – (zie presentatie Hout & Habitat 12/2014 en WTCB-Contact nr 47 (3-2015)).

WTCB Thematisch Contact over houtskeletbouw 1/2013

www.do-ithoutbouw.be

Contacteer ons

Bart Ingelaere
Yves Martin

02 716 42 11 Stuur ons een e-mail Kantoren
WTCB Onderzoeksproject: - DO-IT HOUTBOUW
Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met
KAHO TCHN Universiteit Gent VITO

KAHO, TCHN, Universiteit Gent, VITO