Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

DEFISOL Vervorming van isolatiematerialen in het gebouw: evaluatie en criteria

Van
tot

Er bestaan talrijke soorten thermische isolatiematerialen die op diverse plaatsen in een gebouw gebruikt worden.

Deze isolatiematerialen fungeren niet alleen als opvulmateriaal, maar worden ook onderworpen aan belastingen (wisselende belastingen op vloeren, zonnepanelen en voertuigen op daken, wind en vibraties op verticale wanden, enz.). Deze kunnen aanleiding geven tot vervormingen met gevolgen op het vlak van esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. Een aantal vragen dringen zich dan ook op:
- Aan welke belastingen wordt het isolatiemateriaal echt onderworpen ?
- Welke zijn de toelaatbare vervormingen voor de verschillende toepassingen ?
- Welke proefmethoden kunnen dit beoordelen ?

Doelstellingen

- Identificeren en kwalificeren van belastingen in functie van de toepassing (lasten, samenstellingen, transmissiewijze van het isolatiemateriaal)
- Uitvoeren van een kritische analyse van de huidige genormaliseerde methodes om na te gaan of deze integraal rekening houden met de verschillende belastingen en de validatie van deze methodes door proeven op volledige systemen
- Bepalen van toelaatbare vervormingen in functie van drie beoogde toepassingen (waarbij de negatieve gevolgen tot een toelaatbaar niveau beperkt worden).

Resultaten en publicaties

Er werd een benchmarking van de isolatiematerialen uitgevoerd. Vervolgens werden er producten geselecteerd voor de proeven. De karakteriseringsproeven werden alleen op de isolatiematerialen uitgevoerd. De proeven op reële schaal werden gelijktijdig gerealiseerd, enerzijds op de dak- en vloerelementen en anderzijds op de verticale wandelementen. Ook digitale simulaties op dezelfde vloer- en daksamenstellingen werden gestart.

WTCB-Contact nr. 40 (4-2013 ): Gespoten poly­urethaanschuim als vloerisolatie
WTCB-Contact nr. 28 (4-2010): Isolatiematerialen voor zweven­de dekvloeren : vervormingscriteria
Comportements mécaniques des isolants - presentatie november 2014.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN