Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

FOTOKATALYSE Duurzaamheid van fotokatalytische cementgebonden bouwmaterialen

Van 01.10.2014
tot 30.09.2016

Fotokatalyse is een proces waarbij een katalysator (meest gekende is TiO2), aanwezig aan het oppervlak van een materiaal, onder invloed van licht geactiveerd wordt en een chemische reactie op gang brengt welke toelaat om vervuilende stoffen in de atmosfeer of aan het oppervlak af te breken.

Uit de praktijk is gebleken dat het reinigend effect van fotokatalytische materialen echter soms van korte duur is en gevoelig is voor veroudering. Deze prenormatieve studie bestudeert de duurzaamheid van het luchtzuiverend en zelfreinigend vermogen van fotokatalytische cementgebonden bouwmaterialen.

Doelstellingen

Dit project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de normatieve context van fotokatalytische materialen.

Resultaten en publicaties

In eerste instantie ligt de focus op cementgebonden materialen. Het OCW concentreert zich hierbij op de luchtzuiverende efficiëntie terwijl het WTCB de nadruk legt op zelfreinigende eigenschappen.
De duurzaamheid van de fotokatalytische efficiëntie wordt nagegaan door duurzaamheidstesten (vorst-dooi cycli, wrijving,…) te combineren met proeven ter bepaling van de fotokatalytische prestatie. In verband met het zelfreinigende effect van fotokatalytische materialen zal een nieuwe proefpost ontwikkeld worden volgens de ontwerpnorm prEN16845-1 met betrekking tot de fotokatalytische, zelfreinigende prestaties van materialen.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN
In samenwerking met
OCW