Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

SOL-isPUR Normatief kader en gebruikscriteria voor gespoten PUR-isolatie onder dekvloeren

Van
tot

Zwevende dekvloeren (op een isolatielaag) ondergaan momenteel aanzienlijke evoluties.

De eerste betreft de steeds grotere isolatiediktes om te voldoen aan de energieprestatievereisten. De tweede betreft de kortere uitvoeringstermijnen wat het zoeken naar eenvoudig en snel uitvoerbare oplossingen inhoudt. Het toepassen van in situ gespoten isolatie zoals polyurethaan (PUR) die snel, eenvoudig, in grote diktes (meerdere lagen) en zonder onderbrekingen over leidingen heen gespoten kan worden, vormt dus een interessante oplossing die veelvuldig wordt toegepast.
Nochtans werden sommige schadegevallen vastgesteld ten gevolge van een verzakking van de PUR. Omwille van de vele invloedsparameters werden de oorzaken hiervan niet achterhaald.
De productnormen voor isolatiematerialen verstrekken bovendien sterk uiteenlopende informatie over de manier waarop de mechanische eigenschappen dienen bepaald te worden. Ook bestaat er geen opleveringsproef die de kwaliteit van de gespoten PUR na uitvoering beoordeelt.
Ook de proefnormen bevatten onvoldoende aanwijzingen over de staalname en de conditionering. Ze zijn dus niet altijd aangepast voor in situ gevormde producten zoals PUR.

Doelstellingen

De globale doelstelling van het project is om voor gespoten PUR isolatie bij zwevende dekvloeren de oorzaken van de vastgestelde verzakkingen te achterhalen. Dit om het aantal en de omvang ervan te beperken. De doelstellingen van het project met betrekking tot deze thematiek zijn dus:
- Het toevoegen van proeven en criteria aan de productnorm voor in situ gespoten PUR-isolatie na installatie (EN 14315-2) die de kwaliteit van het geïnstalleerde product beoordelen en het toevoegen van specificaties over het ontnemen en conditioneren van de stalen voor de verschillende proefmethodes
- Het verder uitbreiden van het kwaliteitskader op Belgisch vlak (ATG, BUTgb-leidraden, STS, TV, …)

Resultaten en publicaties

Een eerste artikel over vervormingscriteria voor isolatiematerialen bij zwevende dekvloeren werd gepubliceerd in de WTCB-Contact nr 28 (2010-4).

Een tweede artikel over de aandachtspunten bij in-situ gespoten PUR isolatie werd gepubliceerd in de WTCB-Contact nr 40 (2013-4).

Tijdens de eerste maanden van het onderzoek werden een aantal vaststellingen gemaakt:
- Het gehalte aan gesloten cellen wordt beïnvloed door de afmetingen en de vorm van de geanalyseerde proefstukken, de rekenmethode voor het corrigeren van het gehalte aan gesloten cellen en door de bewaringscondities en ouderdom van de stalen
- De proef van de zakking onder invloed van belasting en temperatuur volgens EN 1605 heeft toegelaten om een invloed van de temperatuur en van de ouderdom van de stalen vast te stellen op de opgemeten vervormingen; Het aanbrengen van de PUR in vochtige condities lijkt ongunstig voor de uiteindelijke materiaaleigenschappen.
- De georganiseerde inter- en intralabocampagne op 6 ATG-producten en 1 referentieplaat voor de zakkingsproef onder belasting en temperatuur (NBN EN 1605) toonde een grote heterogeniteit van de geanalyseerde producten. De interlabo heeft aangetoond dat de resultaten van het WTCB gelijkaardig zijn aan deze van de andere deelnemende geaccrediteerde laboratoria. Bepaalde producten vertonen een aanzienlijke zakking. Het plaatmateriaal vertoont een zeer beperkte zakking. De voorbereiding van de proefstukken beïnvloedt het resultaat.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. SOL-isPUR