Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

BORSTWERINGEN Normatieve voorschriften voor het ontwerpen van borstweringen van gebouwen

Van
tot

Doelstellingen

De voorgestelde studie streeft ernaar:
- De huidige uitgave te herzien van de norm NBN B 03-004 ‘Borstwering van gebouwen’ door de methode en de evaluatiecriteria van de borstweringen te verduidelijken. Verder worden de voorschriften aangevuld voor de bevestigingen en de glazen borstweringen.
- Aan de noden van de bouwsector te beantwoorden met betrekking tot de evaluatie, het ontwerp en de uitvoering van borstweringen van gebouwen.

Resultaten en publicaties

De eerste numerieke simulaties werden gerealiseerd op een testcase om de windbelasting op de borstweringen te bepalen. Aanpassingen op het vlak van gebruikslasten alsook aanpassingen van de evaluatiecriteria onder statische en dynamische belasting werden voorgesteld. Deze voorstellen kwamen er op basis van een analyse van de courante praktijk (in België en in het buitenland) en van proeven in het laboratorium. Het protocol voor de statische en dynamische proeven werd bepaald en voorstellen voor aanpassingen aan de norm werden overgemaakt aan de normalisatiecommissie die belast is met de herziening. Voorstellen voor een update van de voorschriften met betrekking tot glazen borstweringen werden gemaakt op basis van specifieke proeven en normatieve evoluties op het gebied van glas. Er werden aanbevelingen gedaan voor de uitvoering van dit type borstwering.

Het vervolg van de studie zal gewijd worden aan de correlatie van de numerieke simulaties voor de bepaling van de windbelasting met de in-situ metingen, aan het vervolg van de validatie van de voorgestelde wijzigingen voor de herziening van de NBN B 03-004 en aan de studie van de verankeringen.

Artikel 'Plaatsing van glazen borstweringen: ingeklemde borstweringen', WTCB contact nr. 40 (4-2013)

Presentatie « NBN B03-004 – Borstweringen van gebouwen »

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN