Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

Co-creatie Bouwlab Het “Co-creatie Bouwlab” wil de brug slaan tussen bedrijven en Vlaamse kennisinstellingen actief op cementgebonden bouwmaterialen, om een reeks vraag- en innovatiegedreven toepassingen te concretiseren

Van
tot

Het “Co-creatie Bouwlab” wil samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven stimuleren door een set van referentiescenario’s en -projecten uit te werken, die gebruik maken van innovatieve (cementgebonden) materialen in bestaande en nieuwe toepassingen. Deze korte samenwerkingen worden geïnitieerd in de vorm van vier varianten op co-creatie-acties, en hebben meerdere doelstellingen:
- Onmiddellijke samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven op gang trekken
- Via concrete projecten inspiratie vormen voor andere bedrijven/gebruikers
- Uitwerken en toetsen van scenario’s voor veelbelovende toepassingen, om snel feedback te genereren op technische haalbaarheid en marktpotentieel

De volgende 4 types van co-creatie-acties worden opgezet:

1. De case studies “Betonvraagstukken”
Voor zes case studies van grote bouwheren en aannemers worden oplossingen gezocht in nieuwe materialen en technologieën, en deze worden in groep geëvalueerd.
-> Startpunt is een projectgedreven aanpak

2. De case studies “Betonaanbiedingen”
Voor zes interessante innovatieve materialen of processen uit het Vlaamse Betonlandschap wordt via een specifiek stappenplan naar marktopportuniteiten gezocht.
-> Startpunt is een aanbodgedreven aanpak

3. De “Wegwijzer Betonlandschap”
Op de Betonica-website worden de specifieke subdomeinen waarop de Vlaamse kennisinstellingen werken, voorgesteld, opdat bedrijven sneller de weg vinden naar de diverse betonspecialisten. Actieve communicatie en ondersteuning via de ID-generator stimuleren het effectief gebruik en gerichte doorverwijzingen.
-> Startpunt is een kennisgedreven aanpak

4. Het platform “Concrete Crowdsourcing voor Betonuitdagingen”
Lanceren van afgebakende “Betonuitdagingen” die draaien rond innovatieve oplossingen met nieuwe materialen of technieken voor de beton- en bouwsector. Deze “Betonuitdagingen” worden voorgelegd aan een relevante groep van specialisten die voorkomen in het Betonlandschap, om zo in een brede groep nieuwe ideeën te verzamelen.
-> Startpunt is een netwerkgedreven aanpak

Het project “Co-creatie Bouwlab” sluit naadloos aan bij de Vlaamse doelstellingen voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, zoals de initiatieven om kennis bij onderzoeksinstellingen toegankelijker te maken en te houden voor de bedrijfswereld. Het Co-creatie Bouwlab en het platform Betonica waarin het uitgevoerd wordt, versterken de links, introduceren een vorm van open innovatie en verhogen de kans op partnerschappen. Daarmee wordt ook vanuit het kennisplatform Betonica een zekere clusterwerking gecreëerd.

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

  1. Onderzoeksprojecten
  2. Co-creatie Bouwlab