Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

CODEC Communication framework for Digital Construction

Van
tot

De jongste jaren zagen we de opkomst van de digitale maquette rond een gerelateerd procedé: BIM (Building Information Modeling).

BIM vormt een gestructureerde en geordende gegevensverzameling met betrekking tot een bouwwerk, waarmee men de fysieke en functionele karakteristieken ervan kan simuleren. Niettemin kampt de implementatie van BIM in België met een grote achterstand ten opzichte van andere Europese landen. We denken dat dat grotendeels te wijten is aan een gebrek aan harmonisatie in de communicatieprotocollen die gebruikt worden in het digitaal bouwen, rond BIM.

Het werkprogramma van het CODEC-onderzoek zal eerst en vooral zorgen voor de ontwikkeling van een protocol voor geharmoniseerde gegevensuitwisseling. We onderzoeken de mogelijkheden voor de uitvoering van een Belgische classificatie, gekoppeld aan dit protocol. 

Bovendien schenkt het onderzoek ook aandacht aan BIM-objecten en hun eigenschappen. Dat onderdeel van de studie zal ons helpen te bepalen in welke mate de digitale maquette voor een reeks semiautomatische verificaties kan zorgen.

Om de degelijkheid te onderzoeken van formats voor de uitwisseling tussen bouwmodellen (architectuur vs. structuur bijvoorbeeld), zal er vervolgens een benchmarking gebeuren van de digitale oplossingen gebruikt door de verschillende betrokkenen op een referentieproject.

Ten slotte zal men de gegevensuitwisselingsprocessen voor het domein ‘operationeel beheer’ van gebouwen onder de loep nemen. De bedoeling hiervan is om te werken aan de benodigde gegevens aan het einde van een project, via een format als COBie of CUNECO, waarbij er een systematiek tot stand komt die aangepast is aan de Belgische markt.

Doelstellingen

De bedoeling is dus om de basis te ontwikkelen voor een geharmoniseerd communicatiekader in het domein ‘digitale bouw’, met als eerste stap de uitwerking van een roadmap voor de implementatie van BIM in België via het stap voor stap opstellen van normen, standaarden en protocollen.

Op termijn zal het project helpen om de concurrentiekracht in bouwprojecten te bevorderen vanuit een meer uniforme communicatie omtrent de behoeften aan het begin van het project (klant, ontwerper) en de vereisten aan het einde (calculator, aannemer, facility manager).  

Het zal ook helpen om de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren, en bij het ontwikkelen van voorspellingsmiddelen voor de prestaties van gebouwen en het verenigen van de milieudoelstellingen richting een koolstofarme economie, waarbij er een gezonde omgeving uitgevouwen wordt voor de ontwikkeling van softwareoplossingen bestemd voor specifieke thema’s. Dankzij de normalisatie die rond deze thematiek ontwikkeld wordt, zouden ondernemingen immers de vruchten kunnen plukken van een duidelijke visie op de digitale omgeving en geharmoniseerde gegevensuitwisselingen. Het zou eveneens de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen bevorderen op een competitieve internationale markt.

Resultaten en publicaties

In  het kader van dit onderzoek werd er een Belgisch protocol uitgewerkt:

https://www.bimportal.be/nl/lancering-belgisch-bim-protocol/

We publiceerden ook een eerste artikel over de classificaties:  https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact56&art=854

En binnenkort zullen er gedetailleerde, verduidelijkende fiches over alle classificaties uitgebracht worden.

Contacteer ons

Benoit Parmentier
Gauthier Zarmati

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
WTCB Onderzoeksproject: - CODEC
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. CODEC