Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

KMO RENO Renovatie van KMO-gebouwen

Van
tot

Vanaf de jaren 70 werden massaal KMO-gebouwen opgetrokken met nieuwe, snelle bouwmethodes (systeembouw). Intussen zijn deze doosvormige gebouwen verouderd en voldoet de gebouwschil niet meer aan de huidige eisen op vlak van energetische prestatie, comfort en esthetiek. Renovatie van deze gebouwen vormt dan ook een nieuwe businessopportuniteit. Het huidige gebrek aan theoretische en praktische kennis over renovatiemogelijkheden van dit type gebouwen, op maat van bouwbedrijven, leidt tot een suboptimale uitvoeringspraktijk.

Hierbij komen zowel bouwtechnische vragen aan bod, zoals de structurele draagkracht en integriteit van de huidige toestand, als meer bouwfysische en praktische aspecten zoals risico’s op (inwendige) condensatie, garanderen van de luchtdichtheid en in de praktijk uitvoerbare detailleringen.

KMO Reno focust zich op de kwalitatieve renovatie van KMO-gebouwen. Vanaf de jaren 70 werden deze massaal opgetrokken met nieuwe, snelle bouwmethodes (systeembouw). Intussen zijn deze doosvormige gebouwen verouderd en voldoet de gebouwschil niet meer aan de huidige eisen op vlak van energetische prestatie, comfort en esthetiek. Renovatie van deze gebouwen vormt dan ook een nieuwe businessopportuniteit. Het huidige gebrek aan theoretische en praktische kennis over renovatiemogelijkheden van dit type gebouwen, op maat van bouwbedrijven, leidt tot een suboptimale uitvoeringspraktijk.

Doelstellingen

KMO Reno ondersteunt de sector, door de ontwikkeling van een renovatiegids, specifiek gericht op de gebouwschil. De bouwprofessional kan deze gebruiken van bij het eerste gebouwbezoek tot aan de voltooiing van de werkzaamheden.

Deze renovatiegids bevat onder andere een snel uit te voeren screeningsprotocol dat toelaat kritische punten te analyseren, een compatibiliteitsmatrix die op basis van de bouwmethode van dak en/of gevel aangeeft welke renovatiemethodes mogelijk zijn en wat eventuele beperkingen zijn, uitvoeringsleidraden met richtlijnen voor kwalitatieve uitvoering van zowel de wandopbouw als bouwknopen/bouwdetails. Daarnaast worden 10 case study’s uitgevoerd en gedocumenteerd.

De technische oplossingen worden in een test-box getest op luchtdichtheid, plaatsbaarheid, waterdichtheid, … Dit levert concreet bruikbare informatie op voor de bouwprofessionelen.

Resultaten en publicaties

In het eerste jaar werd een theoretisch overzicht gemaakt van mogelijke technische oplossingen voor de renovatie van de gebouwschil.

Op basis hiervan werd een testprogramma opgesteld: begin 2018 zullen de oplossingen worden uitgevoerd op ware grootte en worden beproefd via een uitgewerkte ‘test-box’ op luchtdichtheid, waterdichtheid, uitvoerbaarheid, …

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO TETRA

A_VLAIO, TETRA

In samenwerking met
KU Leuven Odisee Universiteit Antwerpen Universiteit Gent

KU Leuven, Odisee, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent

  1. Onderzoeksprojecten
  2. KMO RENO