Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

B-LCA Methodologisch kader voor het uitvoeren van LCA in de bouw – Belgische invulling en verfijning van het Europese kader

Van
tot

Het gebruik van levenscyclusanalyses - of kortweg LCA - vindt steeds meer ingang in de bouwpraktijk. De LCA methodiek laat toe de milieu-impact van een bouwmateriaal, gebouwelement of volledig gebouw te kwantificeren over zijn volledige levenscyclus. De laatste jaren werden (op normatief vlak) verschillende initiatieven genomen om het uitvoeren van LCA-studies in de bouw te harmoniseren en aan te moedigen. In 2012 verschenen de Europese normen NBN EN 15804 en NBN EN 15978 die de rekenregels beschrijven voor het uitvoeren van een LCA in de bouw, respectievelijk op niveau van een product en een gebouw.

Dit prenormatief onderzoek legt de basis voor de nationale aanvulling op de norm NBN EN 15804 die de Belgische rekenregels zal definiëren. Op die manier wordt de basis gelegd voor een level playing field in België – met aandacht voor de Europese context – over de verschillende verticale bouwproducten heen én over de verschillende bouwactoren heen.

Een uitgebreide set van gebouwcases word doorgerekend via LCA om
(1) aandachtspunten, problematieken en onduidelijkheden in de normen te detecteren en te verfijnen;
(2) de impact van verschillende levenscyclusfasen (werf, module D), verschillende gebouwtypes (residentieel/commercieel; hout/beton/staal) en verschillende milieu indicatoren aan de praktijk te toetsen en de relevantie ervan te evalueren;
en (3) de methodiek beschreven in de norm te verduidelijken en illustreren a.h.v. praktische voorbeelden.

Doelstellingen

Het doel van deze studie is het methodologisch kader voor het uitvoeren van LCA studies in de bouw te verfijnen om zo een correcte en vergelijkbare berekening van de milieuprestatie van producten en gebouwen te ondersteunen en toe te laten. Hierbij worden enerzijds een aantal methodologische aspecten uitgediept, zoals eventuele bijkomende milieu indicatoren, het module D verhaal (recyclage/hergebruik), de compatibiliteit tussen productgroepen en het modelleren van renovatie. Anderzijds wordt een set van scenario’s en richtlijnen opgesteld, rond o.a. werfactiviteiten, afvalverwerking en recyclagepotentieel, die de compatibiliteit van data en LCA studies moet ondersteunen en stimuleren, in het bijzonder in de Belgische context.

Resultaten en publicaties

Op normatief vlak dragen deze werkzaamheden bij tot de eerste herzieningen van de normen NBN EN 15804 en NBN EN 15978 op Europees niveau en leggen ze de wetenschappelijke basis voor het opstellen van een Belgisch horizontaal PCR-document (NBN norm/DTD) met nationale aanvullingen.

In de praktijk wordt een beter inzicht verkregen in de algemene milieu-impact van gebouwen en de relevantie van de verschillende onderdelen. Deze inzichten zijn van belang voor elke bouwprofessioneel die op een bewuste manier wenst om te gaan met de huidige milieuproblematiek.

Bijzondere aandacht is er voor de aannemingsactiviteiten en een integrale correcte en efficiënte benadering, om een sector die onder druk staat wat betreft rendabiliteit en de betaalbaarheid van de bouw, de juiste instrumenten en ondersteuning te bieden. De verschillende case studies zullen de basis vormen om toekomstige gebruikers te begeleiden in de LCA methodologie.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
KU Leuven

KU Leuven

  1. Onderzoeksprojecten
  2. B-LCA