Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/04/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

DUURZAAM BOUWEN Duurrzaam bouwen en Duurzame Ontwikkeling in het Brussels Hoofstedelijk Gewest

Van
tot

De Technologische Dienstverlening (TD) Duurzaam Bouwen heeft als taak om aan de hand van nieuwe technologieën en de principes van duurzaam bouwen het innoverende karakter en de kennis van Brusselse bouwprofessionelen te verhogen.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn de volgende:
• een multidisciplinaire technologische ondersteuning,
• informatieverstrekking,
• collectieve vorming en
• marktverkenning.

In deze biënnale wordt prioritair gewerkt rond de thema’s
• energie,
• renovatie, restauratie en onderhoud van gebouwen,
• akoestiek,
• houtconstructies, groene gevels en daken,
• toegankelijkheid,
• duurzaam materiaalgebruik
• Binnenklimaat en gezondheid
• Digitalisatie van de bouwsector (drones, 3D opmetingen, LEAN, IoT, robotisatie …).

Bijzondere aandacht gaat bij deze TD enerzijds naar de ondersteuning van de Brusselse bedrijven voor het indienen van innovatieve (inter)nationale onderzoeksprojecten, en anderzijds naar de doorgedreven begeleiding bij projecten en werven.

Resultaten en publicaties

De Technologische Dienstverlening concretiseert zich onder de vorm van individuele en collectieve ondersteunende acties, zoals:
• acties gericht op de prioritaire onderwerpen van de dienstverlening, die de bewustmaking en stimulatie van nieuwe en innoverende technologieën beogen,
• rechtstreekse en multidisciplinaire technologische ondersteuning van alle Brusselse bouwactoren,
• collectieve informatieacties en publicaties door middel van cursussen, conferenties, workshops, publicaties, enz.,
• specifieke prospectiehulpmiddelen, met name 'Technology Watch', dat nieuwe potentiële producten of diensten onderzoekt die een belangrijke toegevoegde waarde kunnen betekenen met betrekking tot de bouwmarkt en bouwactiviteiten.

Nieuw sinds deze biënnale zijn de Innovation Papers die tot doel hebben om nieuwe trends, technieken of praktijken van de bouwsector begrijpelijker te maken. Daartoe geeft dit document informatie over een specifieke technologie of praktijk en gaat het dieper in op de daaraan verbonden mogelijkheden en beperkingen voor de bouwprofessionelen. Op deze manier zal de lezer en bouwprofessioneel zich een beeld kunnen vormen over de mogelijke ontwikkelingen van zijn activiteiten in dit domein. Op dit moment werden 2 innovation papers uitgebracht:
• Geometrische opmeting in hoge resolutie: 3D-digitalisering in het BIM-tijdperk
• Circulair bouwen: Naar een circulaire economie in de bouwsector

www.wtcb.be
Met de steun van
InnovIRIS

InnovIRIS

In samenwerking met
Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad