Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

BruGeo Valorisatie van het geothermisch potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Van
tot

Met de bewustwording van de klimaatopwarming de jongste jaren en het toekomstig tekort aan fossiele brandstoffen, kent de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen een enorme groei. In deze context past het project BruGeoTherMap, met als doelstelling het geothermisch potentieel van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest (BHG) te valoriseren. Geothermie biedt immers als voordeel een onuitputtelijke en propere bron te zijn in termen van gasuitstoot.

Gezien de geologische en stedelijke context van Brussel focust dit project zich op geothermie met lage enthalpie (diepte tot ongeveer 250 meter) en in het bijzonder gesloten systemen (warmte-uitwisseling tussen de grond en een warmtegeleidende vloeistof die in de verticale sonde stroomt) en open systemen (het pompen van warm water in de watervoerende lagen). In deze systemen is de energiewinning via een warmtepomp aan de oppervlakte bestemd voor de klimaatregeling van residentiële en tertiaire gebouwen (en eventueel voor de productie van sanitair warm water). In het BHG wordt de ontwikkeling van een aantal activiteiten op geothermisch vlak momenteel afgeremd door het gebrek aan een grondige kennis van de Brusselse ondergrond (in het bijzonder de thermische eigenschappen), wat de precieze dimensionering van deze systemen en/of rentabiliteitsonderzoek van de basisinvesteringen (in situ proeven) die nodig zijn voor projecten van grotere omvang.

Doelstellingen

Dankzij de bundeling van gegevens van de verschillende partners van het project, mikt men in eerste instantie op een betere kennis van de Brusselse ondergrond en van de hydrogeologie. Vervolgens zullen de competenties van elke partner in de verschillende domeinen van de geothermie benut worden voor de bepaling van het geothermisch potentieel van het BHG, zowel voor gesloten als open systemen. Er zal bijzondere aandacht gaan naar de identificatie van milieurisico’s in verband met dergelijke werken.

Resultaten en publicaties

Er zal een onlineplatform zoals WebGis gecreëerd worden voor het in kaart brengen van het geothermische potentieel (energie die uit de ondergrond gewonnen kan worden), alsook van de mogelijke aanbevelingen of de benodigde milieuvergunningen voor een bepaalde zone. Deze tool zal gratis ter beschikking worden gesteld van de ontwerpers (studiebureaus, architecten), installateurs (boorders, enz.), overheidsinstellingen en particulieren, zodat eenieder over de relevante gegevens kans beschikken waarmee de aanwending van een dergelijke hernieuwbare energiebron gevalideerd kan worden. Daarnaast zullen er conferenties voor het grote publiek, evenals studiedagen voor professionelen uit de sector georganiseerd worden om deze nog weinig gangbare technologie in België en vooral Brussel onder de aandacht te brengen en de verschillende spelers erover te informeren. Er zal een website gecreëerd worden waarop alle informatie over het project verzameld wordt: de doelstellingen, de technische principes van geothermie en de projectresultaten.

Doorheen dit project zullen de verschillende onderzoekteams (ULB, VUB, SGB) hun kennis op het gebied van geologie en geothermie kunnen valoriseren door het verschaffen van de benodigde technische tools voor de economische ontwikkeling van deze activiteiten aan de verschillende betrokkenen in de geothermie. Met de medewerking van het BIM en het WTCB, evenals de aanwezigheid van industriële sponsors van het project, zal men kunnen verzekeren dat de ontwikkelde tools aan de verwachtingen van zowel de overheid als de professionelen uit de sector beantwoorden. Dit project beoogt dus om de voornaamste actieve spelers in het domein van de geothermie in Brussel te verenigen en de economische activiteit in deze sector te versterken via de oprichting van kmo’s. Het zal bovendien op termijn bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het BHG en aan de verbetering van de leefomgeving van de Brusselse inwoners.

geothermie.brussels

Contacteer ons

Met de steun van
FEDER

FEDER

In samenwerking met
Geological Survey of Belgium IBGE ULB VUB

Geological Survey of Belgium, IBGE, ULB, VUB

  1. Onderzoeksprojecten
  2. BruGeo