Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

Reno 2020 Methodologie voor de integratie van nieuwe technologieën in de duurzame renovatie van de Waalse huisvesting: ontwikkeling, uitwerking en verspreiding

Van
tot

Met het project Reno 2020 werd een referentiekader ontwikkeld betreffende de duurzame prestaties van een gerenoveerd gebouw.

LCC- en LCA-analyses zijn bedoeld om de relevantie van de architecturale keuzes aan te tonen. In een van de gerenoveerde gebouwen wordt momenteel de binnenisolatie onderzocht.

Doelstellingen

Het project heeft tot doel duurzame constructieve industriële oplossingen te bestuderen en aan te passen aan de renovatie van de Waalse immobiliënmarkt.

Resultaten en publicaties

Er werden twee duurzame renovatieprojecten uitgevoerd. Voor deze projecten werden isolatietechnieken van binnenuit en nieuwe gevelisolatie- en renovatietechnieken toegepast. In dit project nam het WTCB de volgende taken voor haar rekening:
- opstellen en uitvoeren van een referentiekader 'duurzaam bouwen' dat aangepast werd aan de renovatiesector
- een studie om de impact van recyclage te bepalen in de berekeningen van de levenscyclusanalyse (LCA – module D)
- bouwplaatsmonitoring: het vaststellen van situaties voor en na. In het geval van de grootste bouwplaats werd de nadruk gelegd op een grondige studie van het gedrag van de wanden die aan de binnenkant geïsoleerd werden. Het resultaat zou moeten toelaten de theoretische studies te vergelijken met de metingen, om zo de kennis op het vlak van binnenisolatie aanzienlijk uit te breiden. De monitoring blijft doorlopen tijdens de gebruiksduur van het gebouw.

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - Reno 2020
Met de steun van
Service public de Wallonie

Service public de Wallonie

In samenwerking met
ULG Arcelor Mittal Knauf SECO Eriges Aldes AGC CAP2020

ULG, Arcelor Mittal, Knauf, SECO, Eriges, Aldes, AGC, CAP2020