Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

RECYDESA Recyclage van inert bouwafval: ontwikkeling van zand en granulaten voor gebruik in dekvloeren en beton, door optimalisatie van de wasmethoden

Van
tot

Het project RECYDESA beoogt een verhoging van de valorisatiegraad van gerecycleerde materialen door zich te concentreren op de wasprocedures van het bouwafval van klein kaliber.

Doelstellingen

In Wallonië wordt gerecycleerd bouw- of afbraakpuin momenteel hoofdzakelijk gevaloriseerd in de vorm van grove granulaten, voor de aanleg van funderingen in de wegenbouw. Er blijft echter nog een groot deel niet-gevaloriseerde reststoffen over, voornamelijk zeefzand (beton en metselwerk) dat vaak met aarde vermengd is en zich op de verwerkingsplaatsen ophoopt.

Dit project heeft tot doel de recyclageproducten door middel van innoverende methoden te optimaliseren, om specifieke materialen te verkrijgen (zand en granulaten) die natuurlijke producten kunnen vervangen in hoogwaardige toepassingen (dekvloeren en beton). Regels voor goede praktijk zullen worden opgesteld met als doel de prestaties van toepassingen met deze gerecycleerde materialen te garanderen.

Resultaten en publicaties

Tijdens de eerste maanden van het onderzoek (eind 2013) werkte men aan de afstelling van de was- en zeefinstallatie voor de productie van 0/4 zand en 4/8 grind en aan de fysische en chemische karakterisatie van deze producten. Sinds 2014 hebben voorafgaande proeven toegelaten formuleringen voor dekvloeren en structureel beton te ontwikkelen. De eerste resultaten tonen aan dat het mogelijk is, rekening houdend met enkele aanbevelingen (o.a. de aanpassing van de hoeveelheid aanmaakwater en van de proportie gerecycleerde materialen), mengsels te vervaardigen met een geschikte consistentie en drukweerstand. Andere prestatieproeven, waaronder versnelde duurzaamheidsproeven op beton (weerstand tegen carbonatatie, vorst-dooi en de alcali-silica reactie) werden in 2015 opgestart.

Contacteer ons

Met de steun van
Service public de Wallonie

Z DG06

Service public de Wallonie, Z DG06

In samenwerking met
Tradecowall

Tradecowall