Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

PREDIVOC Ontwikkeling van een snel en eenvoudig, voorspellend instrument om de productemissie aan vluchtige organische stoffen te evalueren

Van
tot

Mensen brengen in België gemiddeld 85% van de tijd binnen door.

De binnenluchtkwaliteit heeft dan ook een duidelijke invloed op onze gezondheid. Eén van de factoren die de kwaliteit van de binnenlucht bepaalt, is de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen (VOC). De emissie uit bouwproducten is vaak een belangrijke bron van deze VOC in de binnenlucht. Daarom zijn de bouwproducten die op de Belgische markt worden gebracht onderhevig aan een nieuwe wetgeving omtrent hun emissiegehalte. Voor alle vloerbekledingen zijn deze emissiegrenswaarden van kracht sinds 1 januari 2015. In 2017 zullen naar alle waarschijnlijkheid ook muur- en plafondbekledingsproducten – inclusief verf – aan deze emissiegrenswaarden moeten voldoen. Fabrikanten zijn dus voortaan verplicht de emissie van hun producten volgens geschikte methoden te controleren.

Doelstellingen

De doelstelling van dit prenormatief project is om een nieuw instrument te ontwikkelen, de VOC BOX, die kan dienen als aanvulling op de bestaande kostelijke en arbeidsintensieve referentiemethodes. Dit transporteerbare, analytische instrument zal toelaten om op een snelle en eenvoudige manier de VOC emissie van een verf- of vernisproduct te karakteriseren. Een dergelijk, snel instrument is niet enkel nuttig voor fabrikanten, die het kunnen gebruiken tijdens de productontwikkelingsfase, het zal ook gebruikt kunnen worden door bevoegde controle instanties om de vele verf- en vernisproducten op de markt te screenen.

Resultaten en publicaties

Verscheidene verven met verschillende samenstellingen (oplosmiddelen, bindmiddelen, vulstoffen en diverse coalescentiemiddelen) vormden het voorwerp van emissiemetingen op verschillende tijdstippen na applicatie (3, 6, 12, 15 en 28 dagen) en dit aan de hand van drie soorten testkamers : microkamers, FLEC-cellen en emissiekamers van 250 ml. Deze proeven hebben aangetoond dat er geen enkele correlatie mogelijk was tussen de initiële VOC-emissies van de verven en hun emissie na 28 dagen. Het werd daarentegen wel aangetoond dat bepaalde semi-vluchtige bestanddelen zoals coalescentiemiddelen later werden geëmitteerd (na 28 dagen) terwijl deze bestanddelen een niet-verwaarloosbare impact hebben op de gezondheid.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
CoRi

CoRi

  1. Onderzoeksprojecten
  2. PREDIVOC