Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

PREDIVOC Ontwikkeling van een snel en eenvoudig, voorspellend instrument om de productemissie aan vluchtige organische stoffen te evalueren

Van 01.09.2015
tot 31.08.2017

Mensen brengen in België gemiddeld 85% van de tijd binnen door.

De binnenluchtkwaliteit heeft dan ook een duidelijke invloed op onze gezondheid. Eén van de factoren die de kwaliteit van de binnenlucht bepaalt, is de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen (VOC). De emissie uit bouwproducten is vaak een belangrijke bron van deze VOC in de binnenlucht. Daarom zijn de bouwproducten die op de Belgische markt worden gebracht onderhevig aan een nieuwe wetgeving omtrent hun emissiegehalte. Voor alle vloerbekledingen zijn deze emissiegrenswaarden van kracht sinds 1 januari 2015. In 2017 zullen naar alle waarschijnlijkheid ook muur- en plafondbekledingsproducten – inclusief verf – aan deze emissiegrenswaarden moeten voldoen. Fabrikanten zijn dus voortaan verplicht de emissie van hun producten volgens geschikte methoden te controleren.

Doelstellingen

De doelstelling van dit prenormatief project is om een nieuw instrument te ontwikkelen, de VOC BOX, die kan dienen als aanvulling op de bestaande kostelijke en arbeidsintensieve referentiemethodes. Dit transporteerbare, analytische instrument zal toelaten om op een snelle en eenvoudige manier de VOC emissie van een verf- of vernisproduct te karakteriseren. Een dergelijk, snel instrument is niet enkel nuttig voor fabrikanten, die het kunnen gebruiken tijdens de productontwikkelingsfase, het zal ook gebruikt kunnen worden door bevoegde controle instanties om de vele verf- en vernisproducten op de markt te screenen.

Resultaten en publicaties

Er werd een selectie van vijf verven gemaakt op basis van hun representativiteit voor de verschillende VOC emissie categorieën. De emissie aan VOC van deze vijf verven zal bepaald worden door middel van de microkamer testmethode vooraleer deze verven te testen met het nieuwe VOC BOX instrument.

Tegelijkertijd wordt het nieuwe meetinstrument verder ontwikkeld en op punt gesteld.

Contacteer ons

Met de steun van
Z NBN FOD Economie
In samenwerking met
CoRi