Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

14/08/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

BOUWAFVAL BRUSSEL Pilootwerven Beheer van Bouwafval in Brussel

Van
tot

De voorbije jaren ontstonden er verschillende ‘best practices’ en innoverende manieren om beter om te gaan met het afval op bouwwerven, voornamelijk op grote bouwplaatsen: werfwachters, specifieke inzamelsystemen, massaficatie van afval op het depot, reverse logistics, afvalconsultants, enz.

Daarnaast wordt vastgesteld dat er bij de actoren van de sector nog een duidelijk gebrek aan kennis bestaat rond afvalbeheer en -preventie, bestaande afvoerkanalen, oplossingen voor deelstromen, omgang met gevaarlijk afval, enz. en dit voornamelijk op kleinere werven, waar de container ‘gemengd afval’ de basisoplossing blijft. Bovendien zijn de alternatieven voor deze mengcontainer, in een dichtbevolkte stadsregio als Brussel, ofwel nog onbekend bij aannemers, ofwel moeilijk uit te voeren rekening houdend met de weinig beschikbare ruimte voor afvalbeheer. De voornaamste doelstelling van dit project is dus om via een intensieve opvolging (door het WTCB met steun van CBBH) deze innoverende afvalbeheerpraktijken op twaalf bouw- en renovatiewerven in Brussel te implementeren en te laten testen door de aannemers, in partnerschap met hun onderaannemers en leveranciers. De bedoeling is om deze goede praktijken te kunnen documenteren en te verspreiden binnen de bouwsector en hieruit lessen te trekken teneinde de bevoegde instanties te informeren over de valorisatiemogelijkheden op grote schaal (en niet enkel meer op pilootwerven) en de innovatiemogelijkheden omtrent afvalbeheer in het kader van de kringloopeconomie. ?

De voorbije jaren ontstonden er verschillende ‘best practices’ en innoverende manieren om beter om te gaan met het afval op bouwwerven, voornamelijk op grote bouwplaatsen: werfwachters, specifieke inzamelsystemen, massaficatie van afval op het depot, reverse logistics, afvalconsultants, enz.
Daarnaast wordt vastgesteld dat er bij de actoren van de sector nog een duidelijk gebrek aan kennis bestaat rond afvalbeheer en -preventie, bestaande afvoerkanalen, oplossingen voor deelstromen, omgang met gevaarlijk afval, enz. en dit voornamelijk op kleinere werven, waar de container ‘gemengd afval’ de basisoplossing blijft. Bovendien zijn de alternatieven voor deze mengcontainer, in een dichtbevolkte stadsregio als Brussel, ofwel nog onbekend bij aannemers, ofwel moeilijk uit te voeren rekening houdend met de weinig beschikbare ruimte voor afvalbeheer.

Doelstellingen

De voornaamste doelstelling van dit project is dus om via een intensieve opvolging (door het WTCB met steun van CBBH) deze innoverende afvalbeheerpraktijken op twaalf bouw- en renovatiewerven in Brussel te implementeren en te laten testen door de aannemers, in partnerschap met hun onderaannemers en leveranciers. De bedoeling is om deze goede praktijken te kunnen documenteren en te verspreiden binnen de bouwsector en hieruit lessen te trekken teneinde de bevoegde instanties te informeren over de valorisatiemogelijkheden op grote schaal (en niet enkel meer op pilootwerven) en de innovatiemogelijkheden omtrent afvalbeheer in het kader van de kringloopeconomie.

Resultaten en publicaties

In het algemeen wordt er met dit project een opbouw en verspreiding verwacht van (innovatieve) goede praktijken omtrent bouwafvalbeheer door alle actoren van de sector (voornamelijk de aannemers van pilootwerven, maar ook alle andere actoren via de verspreiding van de resultaten – zie WP 3). Er zal speciale aandacht zijn voor: de samenwerking met ondernemingen in sociale economie voor afvalinzameling en -beheer, het activeren en testen van specifieke inzamelstromen voor specifieke afvalstoffen met het oog op de gesloten-lus recycling van dit afval, de nauwkeurige monitoring van afvalproductie op de bouwplaats, de ondersteuning en creatie van industriële symbiose voor de valorisatie van bepaald werfafval door plaatselijke, niet-concurrentiële economische activiteiten (bijvoorbeeld de valorisatie van bekistingshout), het bevorderen van hergebruik in situ van bouwelementen en -materialen, betere afvalsortering op de werf zelf door een verbeterde organisatie van de bouwplaats, enz.

Het project zou ook moeten leiden tot enkele aanbevelingen omtrent de mogelijke uitvoering op grote schaal (en niet enkel meer op pilootwerven) van bepaalde ‘innoverende’ afvalbeheerpraktijken. De aandacht zal gaan naar het sorteren van bepaalde fracties op de werf zelf.

Anderzijds zal het project Leefmilieu Brussel van de benodigde expertise voorzien als ondersteuning bij de opstelling van tools ter bevordering van een innoverend bouwafvalbeheer (bijvoorbeeld in de Gids Duurzame Gebouwen).

Ten slotte zal het project de mogelijkheden aantonen voor aannemers om actief deel te nemen aan de kringloopeconomie via een innovatief beheer van hun bouwafval. Er zal immers een volwaardige publicatie verschijnen met verschillende voorbeelden van de activering van kringloopeconomie in Brussel dankzij een innovatief bouwafvalbeheer (bijvoorbeeld industriële symbiose met andere economische actoren, samenwerking met ondernemingen in sociale economie, levensduurverlenging met specifieke afzetkanalen, enz.).

Concreet zal het project de volgende documenten voortbrengen:
* een projectfiche van elke begeleide pilootwerf. Deze fiche zal details bevatten over de toegepaste innovatieve praktijken van het project.
* een gedetailleerd activiteitenrapport voor Leefmilieu Brussel. Dit rapport zal de gegevens bevatten van de verschillende bouwplaatsen, alsook enkele besluiten omtrent de mogelijke uitvoerbaarheid van de innovatieve afvalbeheermethodes op de Brusselse bouwplaatsen en enkele aanbevelingen gebaseerd op de analyse van de werven. De gegevens in deze rapporten zullen op voorhand voor verspreiding goedgekeurd moeten worden door de aannemers.
* een specifiek dossier over ‘Innovatief beheer van bouwafval en kringloopeconomie’ dat wijst op de mogelijkheden voor aannemers om actief deel te nemen aan de kringloopeconomie via een innovatief beheer van hun bouwafval.
* de documenten van een workshop rond het thema innovatief beheer van bouwafval in het kader van de kringloopeconomie.
* een promofilm over de goede praktijken van bouwafvalbeheer.

Contacteer ons

Ambroise Romnée
Jeroen Vrijders

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
Met de steun van
Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel

In samenwerking met
CBB-H

CBB-H

  1. Onderzoeksprojecten
  2. BOUWAFVAL BRUSSEL