Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/04/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

PERFECT Karakterisering op de bouwplaats van reële energieprestaties van de gebouwschil

Van
tot

PERFECT is een prenormatieve studie ter karakterisering van reële energieprestaties van de gebouwschil en haar onderdelen door metingen op de bouwplaats.

Doelstellingen

De thermische prestaties van de gebouwschil worden vandaag door berekeningen bepaald. Meerdere studies hebben aangetoond dat deze vaak te hoog geraamd zijn. De resultaten van de huidige opmetingen in situ hebben een gebrek aan nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. PERFECT heeft als doel kwaliteitsprocedures uit te werken, meet- en analysetechnieken van gegevens te verbeteren en bij te dragen tot de normalisatie van deze technieken door middel van voorstellen overhandigd aan het Technisch Comité TC89 (WG13) van het CEN (Europees Comité voor Normalisatie).

Resultaten en publicaties

De procedures die noodzakelijk zijn om de energieprestatie ‘in situ’ op een betrouwbare en nauwkeurige manier te kunnen bepalen zijn beschikbaar op verschillende niveaus (bouwelementen, gebouwstructuren, globale gebouwschil)
en volgens verschillende assen (proefomgeving, experimentele meetprocedure, gegevensanalyse, veralgemeningsmethoden).

Deze studie heeft tot doel aanbevelingen voor te stellen op het vlak van meet- en analyseprocedures waardoor een bepaald nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsniveau kan gegarandeerd worden in functie van de soort te meten elementen en specifieke externe eisen (bijv. seizoen en meetduur).

Concreet betekent dit dat de resultaten onderworpen zullen worden aan een synthesedocument, dat zal overhandigd worden aan het Technisch Comité TC89 WG13 (TG5) van het CEN en een voorstel zal inhouden om de kwaliteit van de activiteiten op de bouwplaats te verbeteren.

Deze studie is overigens sterk verbonden met de lopende activiteiten van het project ‘Reliable Building Energy Performance Characterisation based on Full-scale Dynamic Measurements’ van Bijlage 58 van het IEA (Internationaal Energieagentschap) goedgekeurd via het EBC (Energy in Buildings and Communities Programme).

Met de steun van
FOD Economie

FOD Economie