Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

ADEKIT Kit voor het snel in-situ detecteren van asbestvezels in materialen

Van
tot

Hoewel het gebruik ervan al meer dan 20 jaar verboden is in Europa, zijn er nog veel bestaande gebouwen die asbest bevatten. Dit veroorzaakt omvangrijke problemen voor de bouwprofessionelen in het kader van renovatie- of afbraakwerkzaamheden aangezien asbest kankerverwekkend is.

Momenteel worden van bouwmaterialen die mogelijks asbest bevatten stalen ontnomen die geanalyseerd worden in gespecialiseerde laboratoria. Dit brengt zowel aanzienlijke kosten als lange wachttijden met zich mee die beide vaak niet verenigbaar zijn met de huidige vereisten in de bouwpraktijk. Er bestaat immers geen enkele betrouwbare snelle detectietechniek die geen dure apparatuur vereist die door de bouwprofessionelen zelf ter plaatse kan ingezet worden.

Symbiose Biomaterials en het WTCB hebben in een voorstudie de mogelijkheid aangetoond om specifieke peptiden of GEPIs (Genetically Engineered Peptides for Inorganics) in te zetten om losse asbestvezels te detecteren van het type chrysotiel (witte asbest van de familie van de serpentijnen die het vaakst voorkomt).

Aangemoedigd door de resultaten van deze voorstudie, vatte in september 2015 het onderzoeksproject ADEKIT aan om een praktische methode te ontwikkelen die op de werf kan ingezet worden om de 6 asbesttypes (dus ook asbestvezels van de familie van de amfibolen) te detecteren. Deze laatste familie van asbestvezels komt minder vaak voor in gebouwen, maar is potentieel gevaarlijker.

Doelstellingen

De globale doelstelling van het project is het ontwikkelen van een praktische methode die in-situ kan toegepast worden voor het detecteren van asbestvezels in materialen. Deze methode is gebaseerd op GEPIs. Door het koppelen van een rapporteringsenzym aan de geselecteerde peptiden zal de aanwezigheid van asbest snel met het blote oog gedetecteerd kunnen worden via een kleurverandering.

Om deze doelstelling te bereiken, zullen in eerste instantie peptidesequenties geïdentificeerd worden die aan de verschillende asbesttypes hechten. Hiertoe zullen eerst losse vezels, zowel asbest- als vervangingsvezels, gebruikt worden. Nadien zullen de geselecteerde GEPIs ingezet worden om dezelfde vezels te detecteren ingebed in verschillende matrices die gelijkaardig zijn aan deze voor de geproduceerde asbestmaterialen. Ook zal het visualisatiesysteem op basis van rapporteringsenzymen op punt gesteld worden. De stabiliteit en de levensduur van de GEPI-fusies zal eveneens bestudeerd worden. Ten slotte zal de ontwikkelde methode gevalideerd worden op stalen afkomstig van verschillende werven.

Dit zal in de nabije toekomst leiden tot een kit die eenvoudig op de bouwplaats kan ingezet worden door de bouwprofessionelen die met deze problematiek geconfronteerd worden.

Resultaten en publicaties

Symbiose Biomaterials en het WTCB hebben in een voorstudie de mogelijkheid om GEPIs in te zetten om losse chrysotiele asbestvezels te detecteren aangetoond. Hiertoe gebruikte Symbiose Biomaterials een bacteriofaagbibliotheek om peptiden te isoleren die specifiek aan chrysotiel binden en paste ze een selectieve iteratieprocedure toe. Deze methode was succesvol en leidde tot peptidesequenties die in staat zijn om chrysotielvezels te onderscheiden van kunstmatige minerale vezels (vervangingsvezels voor asbest die alom gebruikt worden). De aanwezigheid van asbest werd getoond via een kleurverandering die met het blote oog kan waargenomen worden door het koppelen van een rapporteringsenzym aan de geselecteerde peptiden. Deze studie leidde tot een brevetaanvraag.

In het huidige project zullen moleculen geïdentificeerd worden die in staat zijn om de andere asbesttypes te detecteren. Dit zal leiden tot een kit die gemakkelijk op de bouwplaats kan ingezet worden.

WTCB als katalysator van innovatie

www.symbiosebiomaterials.be

Contacteer ons

Dominique Nicaise
Fabrice de Barquin

02 655 77 11 Stuur ons een e-mail Proefstation
Met de steun van
Service public de Wallonie

Z DG06

Service public de Wallonie, Z DG06

In samenwerking met
Symbiose Biomaterials

Symbiose Biomaterials