Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

UNCOUPLED FLOOR Normatief kader en gebruikscriteria voor ontkoppelingssystemen

Van
tot

Ontkoppelingssystemen voor vloerbekledingen bestaan uit matten of membranen die tussen de bekleding en zijn ondergrond worden geplaatst.

Deze systemen zorgen voor een onafhankelijke uitzetting tussen de ondergrond en de gelijmde betegeling, wat het in theorie mogelijk zou moeten maken om de opeenstapeling van belastingen (en dus het risico op loskomen of scheuren) te beperken wanneer ze beiden op een andere manier vervormen. Zo bevelen bepaalde fabrikanten hun gebruik op een ondergrond van houten panelen aan, of een dekvloer die zijn krimpwerking nog niet volledig heeft ondergaan. Hun toepassing op vloerverwarming wordt ook aangeraden. Hoewel deze systemen steeds couranter gebruikt worden, genieten ze momenteel nog geen normatief kader (criteria en genormaliseerde proefmethoden) waarmee bedrijven uit de sector hun echte doeltreffendheid zouden kunnen beoordelen en de prestaties van de verschillende producten vergelijken.

Doelstellingen

De voornaamste doelstelling van het project bestaat in het scheppen van een normatief kader voor ontkoppelingssystemen en hun gebruik in een vloeropbouw, door:
- Voorstellen van een nieuwe proefnorm aan CEN/TC 67 en CEN/TC 246 om de reële vervormingskarakteristieken te bepalen.
- Voorstellen van een productnorm aan CEN/TC 67 en CEN/TC 246 ter bepaling van een globaal technisch kader voor deze producten.
- Voorstellen ter vervollediging van technisch rapport CEN TR 13548 “General rules for the installation and design of ceramic tiling”, met vereisen betreffende het gebruik van ontkoppelingssystemen.
- Redactie van een technisch dossier “gebruik van ontkoppelingssystemen bij vloeropbouwen” door het WTCB, op initiatief van het technisch comité “harde muur en vloerbekleding” die TV 213 en TV237 verder zal volledigen.

Resultaten en publicaties

Artikel WTCB-Contact 4-2015 Ontkoppelingssystemen voor tegelvloeren.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. UNCOUPLED FLOOR