Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

ISOLA 2020 Ontwikkeling van een aanpasbaar systeem voor de lage-energiemarkt waarbij een omkasting gecombineerd wordt met een volledig nieuw gamma houten schrijnwerk

Van 01.10.2013
tot 30.09.2015

Bij de ontwikkeling van buitenschrijnwerk wordt er vaak geen rekening gehouden met beperkingen eigen aan de werfomstandigheden of aan de uitvoering ter plaatse .

Het buitenschrijnwerk moet voldoen aan eisen die steeds strenger en meer uiteenlopend worden. De in situ uitvoering van schrijnwerk en meer bepaald de verbinding met de ruwbouw wordt steeds complexer. Kleine fouten bij de uitvoering kunnen een grote invloed hebben op bepaalde eisen (lucht- en waterdichtheid, duurzaamheid, …).

Doelstellingen

Het doel van het project is om buitenschrijnwerk te ontwikkelen voor de lage-energie markt dat bestaat uit een aanpasbaar systeem waarbij een omkasting gecombineerd wordt met een volledig nieuw gamma houten schrijnwerk. De uitvoeringsfase, meer bepaaldde verbinding met de ruwbouw, staat centraal in dit project. Dit zal enerzijds toelaten om te voldoen aan de steeds veranderende eisen, en anderzijds om het werk van de schrijnwerker en de andere bouwberoepen te vergemakkelijken en te optimaliseren.

Resultaten en publicaties

De eerste fase van het project heeft toegelaten de nodige materialen te kiezen voor de realisatie van het aanpasbare systeem. Meerdere constructieve ontwerpen van omkastingen werden ontwikkeld. Deze eerste theoretische analyse zal gevolgd worden door een bepaling van de eisen van het kader door proeven (lucht- en waterdichtheid, windweerstand, akoestiek, verplaatsing, misbruik…). Vervolgens zal er speciale aandacht besteed worden aan de verenigbaarheid met de verschillende types ruwbouw en de invloed op de thermische prestaties. In een vierde fase zal een duurzaamheidsstudie (wisselende temperatuur en vochtigheid) bevestigen of de prestaties op termijn behouden blijven.

Contacteer ons

Met de steun van
Service public de Wallonie

Z DG06