Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

DurOBet Duurzaam Ontwerpen van Beton: chloride-indringing en carbonatatie

Van 01.10.2015
tot 30.09.2017

Door middel van probabilistische verwerking van proefresultaten voor de karakterisering van de duurzaamheid van beton wordt een kwantitatieve methode ontwikkeld voor het levensduurontwerp van gewapend en voorgespannen beton rekening houdend met de schademechanismen chloride-indringing en carbonatatie.

Doelstellingen

De belangrijkste uitdagingen en doelstellingen zijn aldus de volgende:
- Het evalueren van haalbare proefmethodes die toelaten om de duurzaamheid in te schatten relevant voor de Vlaamse context.
- Het uitwerken van een methodologie voor het vastleggen van de belangrijkste eigenschappen van duurzaam beton rekening houdend met de materiaalvariaties.
- Het opstellen van conformiteitscriteria om de op semi-probabilistische wijze vastgelegde referentiewaarden af te toetsen aan de hand van controleproefstukken.
- Het ontwikkelen van voor de praktijk relevante en praktisch handteerbare richtlijnen om het duurzaam ontwerp van beton te stimuleren. Deze richtlijnen en handleidingen zullen gebruikt worden om probabilistisch te ontwerpen op duurzaamheid en zullen leiden tot een gewijzigd en efficiënter grondstoffengebruik. Dit zal bovendien gestimuleerd worden door het gebruik van de extra software module voor de tool ‘Mix-design’. Deze methodologie zal bovendien toelaten constructies te ontwerpen voor een langere levensduur.

Met de steun van
A_VLAIO
In samenwerking met
Universiteit Gent KU Leuven Odisee