Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

WEARFLOOR Slijtvastheid en duurzaamheid van betonvloeren: Opstellen van richtlijnen voor de samenstelling en de uitvoering

Van 01.05.2015
tot 30.04.2017

Om het risico op delaminatie van de toplaag bij betonvloeren te verkleinen, dient er een minimaal watergehalte van 180 liter/m3 beton toegepast te worden. Parkeergarages vallen onder omgevingsklasse EE4, die een maximale Water/Cement-factor van 0,45 oplegt. De combinatie van beide eisen leidt tot een zeer hoog cementgehalte, wat problematisch is voor de afwerking van de betonvloer.

Ook met betrekking tot de slijtvastheid van betonvloeren zijn er nog openstaande vragen. Welke zijn bv. de invloedparameters? Is het mogelijk een specifieke slijtvastheid te garanderen? Er dient een nieuwe classificatie voor de slijtvastheid volgens Böhme opgesteld te worden alsook een procedure om droge slijtlaagmengsels te evalueren.

Doelstellingen

- Configuraties identificeren voor betonvloeren in parkeergarages die voldoende duurzaam zijn voor omgevingsklassen EE4 en EA3 en die zonder moeilijkheden te plaatsen en af te werken zijn.
- Opstellen van voorschriften om een gewenste slijtvastheid te verkrijgen.
- Opstellen van een realistische classificatie voor de slijtvastheid volgens de Böhme-proef.
- Ontwikkelen van een procedure voor de evaluatie van droge slijtlaagmengsels.

Resultaten en publicaties

In eerste instantie wordt er nagegaan of gepolierd beton volgens omgevingsklasse EE2/EE3, al dan niet met toepassing van een slijtlaagmengsel of een oppervlaktebescherming, voldoende duurzaamheid kan bieden voor de omgevingsklasse EE4. Vervolgens wordt o.a. de invloed van verschillende parameters op de slijtvastheid nagegaan, gebruik makend van de Böhme-proef. Er zal tevens een procedure opgesteld worden waarmee droge slijtlaagmengsels geëvalueerd kunnen worden. Tenslotte zijn er proeven op grote schaal voorzien om de resultaten op laboschaal te kunnen extrapoleren naar reële geplaatste en afgewerkte vloeren. Hiertoe worden er ook enkele werven opgevolgd.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN