Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

WEARFLOOR Slijtvastheid en duurzaamheid van betonvloeren: Opstellen van richtlijnen voor de samenstelling en de uitvoering

Van
tot

Om het risico op delaminatie van de toplaag bij betonvloeren te verkleinen, dient er een minimaal watergehalte van 180 liter/m3 beton toegepast te worden.

Parkeergarages vallen onder omgevingsklasse EE4, die een maximale Water/Cement-factor van 0,45 oplegt. De combinatie van beide eisen leidt tot een zeer hoog cementgehalte, wat problematisch is voor de afwerking van de betonvloer.

Ook met betrekking tot de slijtvastheid van betonvloeren zijn er nog openstaande vragen. Welke zijn bv. de invloedparameters? Is het mogelijk een specifieke slijtvastheid te garanderen? Er dient een nieuwe classificatie voor de slijtvastheid volgens Böhme opgesteld te worden alsook een procedure om droge slijtlaagmengsels te evalueren.

Doelstellingen

- Configuraties identificeren voor betonvloeren in parkeergarages die voldoende duurzaam zijn voor omgevingsklassen EE4 en EA3 en die zonder moeilijkheden te plaatsen en af te werken zijn.
- Opstellen van voorschriften om een gewenste slijtvastheid te verkrijgen.
- Opstellen van een realistische classificatie voor de slijtvastheid volgens de Böhme-proef.
- Ontwikkelen van een procedure voor de evaluatie van droge slijtlaagmengsels.

Resultaten en publicaties

Uit het labo-onderzoek bleek dat de aanwezigheid van een compacte slijtlaag, gecreëerd door het polieren van een EE3 beton, de vorst-dooiweerstand in aanwezigheid met dooizouten zodanig verbeterd dat de duurzaamheid vergelijkbaar is met een (niet-gepolierd) EE4 beton. Het toepassen van bepaalde oppervlakte-beschermingsproducten kan eveneens de vorst-dooiweerstand significant verbeteren.

Men kan de slijtvastheid van een betonvloer verbeteren door een slijtlaag met een lager W/C-ratio alsook minder cement toe te passen. Een goede nabehandeling is echter de belangrijkste parameter. Een realistische Böhme classificatie werd opgesteld en zal gepubliceerd worden in de gereviseerde Technische Voorlichting voor betonvloeren.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. WEARFLOOR