Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

GREENASH Groene technologie voor minerale grondstoffen: valorisatie van materialen en energie uit bodemassen

Van
tot

Bodemassen, het voornaamste residu bij huisvuilverbranding, worden in Vlaanderen gestort of gevaloriseerd in laagwaardige toepassingen.

Dit onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen van een behandelingsproces om bodemassen hoogwaardig te valoriseren, zowel op vlak van materiaal als energie.

Doelstellingen

In dit project wil men bodemassen valoriseren tot een granulaat geschikt voor mortel- of beton. Dit wil men combineren met de productie van energie uit H2 -gas geproduceerd door een behandeling met alkalisch restwater. Het is een win-win situatie: de inzet van bodemassen als granulaat biedt mogelijkheden om primaire grondstoffen te sparen, terwijl de valorisatie van het geproduceerde H2 -gas kan beschouwd worden als het nuttig aanwenden van rest-energie.

Resultaten en publicaties

De taak van het WTCB is om de toepasbaarheid van de behandelde granulaten in stortklaar beton na te gaan. Eerst werd er geëxperimenteerd met kleinschalige mortelproeven om de invloed van de bodemassen op de binding, druksterkte en luchtgehalte na te gaan. Eens het gedrag van de bodemassen beter gekend was, werd er overgegaan naar de betonproeven. Er werd geopteerd om zowel een recept voor een constructiebeton als voor een mager beton te optimaliseren en te evalueren. Het beton op basis van de Greenash-bodemassen wordt vergeleken met een referentiebeton op basis van een klassiek granulaat. Zowel de eigenschappen van het vers beton (consistentie, binding…) en het verhard beton (druksterkte, waterabsorptie…) alsook de duurzaamheid van het beton (carbonatatieweerstand, vorst-dooiweerstand…) worden beproefd. De eerste resultaten tonen aan dat het mogelijk is om de bodemassen als secundair granulaat in beton toe te passen. Het Greenash beton vertoont wel een verhoogde porositeit en lichtjes lagere druksterktes ten opzichte van het referentiebeton.

Contacteer ons

Laura Kupers
Julie Piérard

02 716 42 11 Stuur ons een e-mail Kantoren
Met de steun van
A_VLAIO MIP

A_VLAIO, MIP

In samenwerking met
VITO

VITO