Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

NA BETON Normen-Antenne Beton, mortel, granulaten

Van
tot

De Normen-Antenne «Beton, mortel, granulaten» heeft als doel de KMO's te informeren over de normatieve evoluties met betrekking tot beton, mortels en granulaten.

Resultaten en publicaties

Talrijke artikels, publicaties en conferenties werden gerealiseerd.

In 2017 werd bijvoorbeeld verder gewerkt aan een Technische Voorlichtingsnota (TV) over de uitvoering van betonnen structuren. Het doel is om de nieuwe normen NBN EN 13670 en pr NBN B 15-400 met betrekking tot de uitvoering van betonnen structuren beter te leren kennen, maar ook om de informatie uit deze normen op didactische wijze te verspreiden.

De Europese norm NBN EN 206-1 en zijn Belgische bijlage, NBN B15-001, over de specificatie, performantie, productie en conformiteit van beton zijn zonder enige twijfel de meest geconsulteerde normen bij deze NA. In 2014 is een nieuwe Europese norm gepubliceerd. De wijzigingen zijn talrijk : stortklaar en vezelbeton, aanbevelingen voor het gebruik van gerecycleerde granulaten van beton- of gemengd afval (beton, metselwerk) enz. Een artikel met betrekking tot een nieuwe aanvulling op de norm NBN EN 206 (WTCB Contact nr 51 - 3/2016 of www.normen.be) en ander artikel met betrekking tot de specificatie van een beton voor diepwanden (WTCB Contact nr 48 - 4/2015 of www.normen.be) hebben toegelaten de aannemers op voorhand te informeren over de wijzigingen opgelegd door deze normen.

De gerecycleerde granulaten van bouwafval zijn eveneens onderworpen aan talrijke normatieve evoluties maar ook aan milieu beperkingen. Een technisch verslag over betongranulaten in beton wordt op het ogenblik opgesteld.

Een ontwerpnorm met betrekking tot zichtbeton, prNBN B15-007 is verschenen. Een artikel geeft meer info over deze ontwerpnorm (WTCB Contact n°51 - 3/2016 of www.normen.be).

Het luik over deze NA op de website www.normen.be bevat fiches die de verschillende normen samenvatten en een rubriek over ‘news’ en publicaties.

www.normen.be

Contacteer ons

Yves Grégoire
Valérie Pollet
Jeroen Vrijders

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
WTCB Onderzoeksproject: - NA BETON
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN