Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA BETON Normen-Antenne Beton, mortel, granulaten

Van
tot

De Normen-Antenne «Beton, mortel, granulaten» heeft als doel de KMO's te informeren over de normatieve evoluties met betrekking tot beton, mortels en granulaten.

Resultaten en publicaties

Talrijke artikels, publicaties en conferenties werden gerealiseerd en hernomen op de website van deze Normen-Antenne.

In 2017 werd bijvoorbeeld verder gewerkt aan een Technische Voorlichtingsnota (TV) over de uitvoering van betonnen structuren. Het doel is om meer bekendheid te geven aan de nieuwe normen NBN EN 13670 en pr NBN B 15-400 (verschenen in 2015) met betrekking tot de uitvoering van betonnen structuren, maar ook om de informatie uit deze normen op didactische wijze te verspreiden.

In 2017 verscheen het Belgische bijlageontwerp van de Europese norm NBN EN 206, de norm NBN B 15-001 over de specificatie, performantie, productie en conformiteit van beton. Er zijn tal van wijzigingen: de inaanmerkingneming van zelfverdichtend beton en vezelbeton, aanbevelingen voor het gebruik van gerecycleerde granulaten van beton- of gemengd afval (beton, metselwerk), eisen voor het beton voor geotechnische werkzaamheden, enz. Er werd een artikel gepubliceerd over enkele van deze wijzigingen (CSTC Contact n° 51 - 3/2016). In 2017 werd er een fiche opgesteld met betonspecificaties voor diepwanden (https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=Betonspecificaties_van_diepwanden.pdf&lang=nl). Ook verscheen er een artikel met de nieuwe mogelijkheden voor beton met gerecycleerde granulaten.

Er verscheen eveneens een ontwerpnorm met betrekking tot zichtbeton, namelijk de prNBN B15-007. Het volgende artikel geeft meer info over deze ontwerpnorm: https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&serie=13&id=REF00008556).

Het luik over deze NA op de website www.normen.be bevat fiches die de verschillende normen samenvatten en een rubriek over ‘news’ en publicaties.

www.normen.be

Contacteer ons

Yves Grégoire
Valérie Pollet
Jeroen Vrijders

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
WTCB Onderzoeksproject: - NA BETON
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA BETON