Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

METSELWERK Innovaties in de metselwerksector: implementering door innovatievolgers

Van
tot

De drijfveren van de vooruitgang, zoals de snel evoluerende regelgeving (thermisch, akoestisch enz.), de korter gewenste constructietijden, etc. hebben een grote impact op de bouwsector en meer in het bijzonder op de metselwerksector.

Zo ondergaat de spouwmuur de laatste jaren aanzienlijke evoluties (bredere spouw, dunnere gevelstenen, …), komen nieuwe types mortels, lijmen, metselstenen en spouwankers op de markt. Ook de plaatsingstechnieken evolueren. Deze evolutie gaat samen met andere zoals de prefabricatie van volledige wanden, draagmuren en/of gevelmuren.

Dit disseminatieproject voorziet gerichte acties zoals een specifieke werkgroep, technische artikels, informatiesessies met demomaquettes en filmpjes, waarbij aan de aannemers wordt getoond hoe ze innovaties moeten toepassen in hun metselwerk.

Resultaten en publicaties

Een specifieke werkgroep Metselwerk ondersteunt het project op technisch vlak. Ze buigt zich over pertinente aandachtspunten van de impact van de regelgeving op de prestaties maar ook het ontwerp en het voorschrijven van metselwerk. Zo werden in samenspraak met deze werkgroep technische details opgesteld voor het aanmaken van demonstratiemaquettes. Deze demomaquettes illustreren de innovaties in de sector en zullen getoond worden tijdens een roadshow doorheen heel Vlaanderen. Tijdens de thematische vergaderingen van de werkgroep wordt ook feedback gegeven over literatuur en onderzoek uit de metselwerksector.

Vier uitgebreide artikels werden opgesteld en gepubliceerd. Het eerste artikel WTCB-Contact nr. 43 (3-2014) 'Toleranties op afgewerkte wanden van gipsblokken’ beschrijft het gebruik van gipsblokken voor niet-dragende binnenwanden, met inbegrip van de toleranties en de invloed van de afwerking op de gewenste afwerkingsgraad. Het tweede artikel WTCB-Contact nr. 44 (4-2014) ‘Voorschrijven van metselstenen’ verduidelijkt de belangrijkste punten uit de STS 22 ‘Metselwerk voor laagbouw’ en de voorschriften voor metselstenen. Het beschrijft ook de waargenomen innovaties in dat domein. Een derde artikel gaat over Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie. Een laatste publicatie is een wetenschappelijk artikel over spouwankers ‘Experimental parametric study on the performance of wall ties’, dat werd opgesteld op basis van onderzoek binnen het WTCB.

Contacteer ons

Met de steun van
A_VLAIO

A_VLAIO

In samenwerking met
FABA

FABA