Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

Brussels Retrofit XL Strategic Platform Environment Retrofitting of the Built Environment (Housing)

Van
tot

Brussels Retrofit XL is een multidisciplinair platform over verschillende aspecten van renovatie, dat duidelijk nuttig kan zijn voor de Brusselse huisvestingsmarkt.

Dertien Brusselse onderzoeksteams met uiteenlopende expertise in renovatie hebben zich verenigd om innovatieve renovatie-initiatieven te stimuleren en om de opportuniteiten voor de stedelijke context in kaart te brengen.

Doelstellingen

De doelstelling van het Strategic Platform is om het onderzoek rond renovatie van de woonomgeving (huisvesting) binnen de Brusselse regio te bevorderen (en te coördineren) en om zo de kennis over renovatie-activiteiten te vergroten, renovatie-initiatieven te stimuleren en de opportuniteiten voor de Brusselse context in kaart te brengen.

Resultaten en publicaties

Tijdens de eerste twee jaar worden elf onderzoeksprojecten opgezet. In het derde jaar ligt de focus op visualisatie en valorisatie van de projectresultaten. De onderzoeksprojecten omvatten onderzoek naar de bouw en erfgoedwaarde van naoorlogse gebouwen, multischaal- en multicriteria-analyse voor duurzame renovatie en onderzoek naar energieproductie en -opslag in een slimme stad. Daarbij gaat de aandacht naar duurzame materialen en componenten in ontwikkeling, zoals composietvloeren, zelfherstellende coatings voor metalen en nieuwe externe isolatiesystemen. Er wordt gezocht naar toepassingsopportuniteiten door een conceptueel kader te ontwikkelen voor dynamische constructie en door de haalbaarheid te onderzoeken van prefab renovatieoplossingen. Bovendien wordt voor het onderzoek naar innovatieve concepten in de bouwsector een levenscyclusbenadering gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met economische, milieu- en sociale aspecten.

www.BrusselsRetrofitXL.be
WTCB Onderzoeksproject: - Brussels Retrofit XL
Met de steun van
Brussels Retrofit XL InnovIRIS

Brussels Retrofit XL, InnovIRIS

In samenwerking met
Erasmus Hogeschool Brussel UCL ULB VUB

Erasmus Hogeschool Brussel, UCL, ULB, VUB