Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA SMART CONNECT Normen-Antenne Bouwdetails

Van
tot

De nieuwe normen en reglementen hebben tot gevolg dat er alsmaar meer prestatie-eisen opgelegd worden aan onze gebouwen. Dit is echter niet altijd zo vanzelfsprekend wanneer het gaat om de behandeling van de bouwdetails, d.w.z. de aansluiting tussen de verschillende elementen. Dit geldt zowel voor de aannemer die belast is met de uitvoering van de verbindingen als voor de ontwerper die deze details moet concipiëren. In de praktijk kan het soms onmogelijk blijken om voor alle criteria het maximale eisenniveau te behalen.

De Normen-Antenne (NA) 'Bouwdetails' (Smart Connect) heeft tot doel om de professionelen uit de sector – en de kmo's in het bijzonder – beter op de hoogte te brengen van de impact die de normen en reglementen kunnen hebben op hun ontwerp- en assemblageactiviteiten.

Doelstellingen

De acties van en de diensten die aangeboden worden door de Normen-Antenne zijn niet alleen van belang voor de voorschrijvers, maar ook voor de algemene aannemers, de onderaannemers, de materiaalproducenten en -verdelers en de gebouwbeheerders. Deze werkzaamheden hebben voornamelijk tot doel om:
- informatie te verstrekken omtrent de normen en reglementen die van toepassing zijn op het gebied van bouwdetails.
- te helpen bij de interpretatie en toepassing van deze normen en dit, tijdens elke fase van de totstandkoming van het detail, d.w.z. vanaf het ontwerp, over de uitvoering tot het eindgebruik.
- de betrokkenen bewust te maken van de cruciale rol die ze te spelen hebben bij de uitwerking van de bouwdetails, teneinde te komen tot een resultaat dat beantwoordt aan alle van kracht zijnde eisen.
- de betrokkenen te overtuigen van de noodzaak om deze normen op te nemen in de contractuele documenten en ook toe te passen op de bouwplaats.

Het eerste thematische nummer van het magazine (WTCB-Contact nr 45 (2015/1)) was de eerste actie van deze recente Normen-Antenne. Ze heeft zich ondertussen eveneens geïnvesteerd in het creëren van een specifieke webruimte (Smart Connect) met als oogmerk om de professionelen te helpen bij de goede integratie van de criteria uit de normen en reglementeringen in hun bouwdetails. Deze webruimte herbergt een databank met referentienormen en een selectie van goedgekeurde en becommentarieerde typedetails volgens de van kracht zijnde normen en reglementen.

www.wtcb.be

Contacteer ons

Stefan Danschutter
Vincent Jadinon

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
WTCB Onderzoeksproject: - NA SMART CONNECT
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA SMART CONNECT