Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

Vensteraansluiting Evaluatie van de prestaties en duurzaamheid van hoog performante vensters en hun aansluiting op de ruwbouw

Van
tot

Dit onderzoek heeft als doel een gestandaardiseerde evaluatiemethode te ontwikkelen voor vensteraansluitingkits waarmee de luchtdichtheid, waterdichtheid en akoestische prestaties kunnen worden geëvalueerd na invloed van de belastingen zoals windweerstand en verkeerd gebruik.

Verouderingscycli beschreven in de Europese proefnorm prEN 14320 om de duurzaamheid van ‘dampdichte’ hout-aluminium profielsystemen te evalueren zijn onvoldoende representatief om alle toepassingen van hoog performante vensters te kunnen evalueren (toepassingen voor vochtige ruimtes ontbreekt zoals badkamers). Aanvullende verouderingscycli dienen te worden ontwikkeld.

Resultaten en publicaties

Er werden een proefsequentie en een proefmethodiek ontwikkeld om de prestaties luchtdichtheid, waterdichtheid en de akoestische prestatie van de vensteraansluiting te kunnen bepalen. De proefresultaten voortgevloeid uit de proeven voor de ontwikkeling van deze proefmethodiek hebben waardevolle informatie opgeleverd voor het opstellen van uitvoeringsdetails in het kader van de herziening van de TV 188 “Plaatsing van buitenschrijnwerk” Verschillende numerieke simulaties werden uitgevoerd bij (werkelijke) klimaatomstandigheden met hoge vochtbelasting en bij proefomstandigheden met het doel een verband te leggen tussen het gedrag in ‘werkelijkheid’ en het gedrag onder proefomstandigheden. Uit dit verband kunnen vervolgens criteria geformuleerd worden die toelaten verouderingscycli te formuleren voor vochtige ruimtes. Deze simulaties hebben aangetoond dat de proefmethode van de prEN 13420 niet toelaat om de werkelijke prestaties van ‘dampdichte’ hout-aluminium profielsystemen te voorspellen. Het initieel vochtgehalte is zo dominant, dat de huidige proefmethode niet toelaat om op een betrouwbare manier kwalitatief onderscheid te maken tussen raamprofielen, tenzij men de proefduur minstens verlengt naar 2 jaar wat praktisch niet haalbaar is. Er werd met behulp van van een statistische analyse en een gevoeligheidsanalyse aan de hand van de 200 woningen aangetoond dat een onderverdeling van de klasse 4 uit de NBN EN 12207 wenselijk is. Daarom werd een luchtdichtheidsklasse 5 door het WTCB en de UGent voorgesteld ter integratie in de NBN B 25-002-1, waarbij vensters die aan deze prestatie voldoen gemiddeld verantwoordelijk zullen zijn voor slechts 6% van het totale lekdebiet, voor gebouwen met een luchtdichtheid n50=1.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
TCHN Universiteit Gent

TCHN, Universiteit Gent