Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

MICROPALEN Ontwikkeling van een geïntegreerde Belgische ontwerpmethode

Van
tot

Het project draagt bij tot de studie van het gedrag van alleenstaande en in groep geplaatste micropalen met als doel de ondernemers te helpen, via een geïntegreerde Belgische ontwerpmethode, deze funderingstechniek beter te ontwerpen en uit te voeren.

Doelstellingen

Het belang voor de sector om over een dergelijke ontwerpnorm te beschikken, overeenkomstig de Europese normen en aangepast aan hun micropaalsystemen, is het verhogen van de zichtbaarheid van hun techniek in het brede toepassingsdomein.

Resultaten en publicaties

Deze prenormatieve studie heeft voornamelijk toegelaten :
- Ontwerpgrafieken op te stellen gebaseerd op in de Belgische praktijk courant gebruikte in-situ proeven.
- Het gedrag van een alleenstaande micropaal onder verticale druk- en trekbelasting te onderzoeken op basis van belastingsproeven en numerieke simulaties.
- Het groepseffect te karakteriseren ten aanzien van het draagvermogen en de zettingen, gebaseerd op proefcampagnes en op de volledige monitoring van de geteste micropaalgroepen.
- De cyclische/alternerende effecten te analyseren, evenals de effecten van een uitgraving op de prestaties van de micropalen.
- Een groot aantal resultaten van numerieke simulaties af te toetsen aan experimentele proeven en een zeer volledige parameterstudie uit te voeren van de alleenstaande en in groep geplaatste micropalen.

Uiteindelijk heeft deze studie toegelaten een ontwerpbenadering op te stellen voor de op de Belgische markt gebruikte micropaalsystemen, uitvoeringsfiches voor te stellen voor de verschillende micropaalsystemen en richtlijnen op te stellen voor de leden van de sector. Deze richtlijnen volgen op het werk voor het opstellen van het WTCB Rapport nr. 12 (2009) : Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België. Deel 1: Het grondmechanisch ontwerp in uiterste grenstoestand van axiaal op druk belaste funderingspalen.

De herziening en de uitbreiding van Rapport 12 werd uitgewerkt in 2014 en integreert meerdere elementen van deze studie.
De publicatie van deze herziening is voorzien in de loop van 2015.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN