Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

VENSTERAANSLUITING Evaluatie van de prestaties en duurzaamheid van hoog performante vensters en hun aansluiting op de ruwbouw II

Van
tot

In een eerste fase werd een proevenreeks ontwikkeld voor het bepalen van de prestaties luchtdichtheid, waterdichtheid en akoestiek van een vensteraansluiting, rekening houdend met het duurzaamheidaspect van de prestaties.

Daarnaast werd een proefmethode ontwikkeld met bijhorende classificatie die toelaat de luchtdichtheid van een vensteraansluiting te bepalen. Niettemin zijn er nog enkele vragen om te komen tot een eenduidige proefprocedure ter evaluatie van de prestaties van een vensteraansluiting. Hoe relevant zijn de verouderingen door thermische belasting en door ‘verkeerd gebruik’ (torsie en belasting in het vlak van een venstervleugel door een statische kracht)?
De proefopstelling ontwikkeld in de eerste fase van de studie zal worden op punt gesteld voor de muurconstructies van het type houtskelet en ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), twee systemen in volle ontwikkeling in België. De proefopstelling ter bepaling van de akoestische prestaties wordt ook bijgesteld.
Hoewel de beproevingsmethodieken bepaald zijn tijdens de eerste fase van deze studie, zijn er nog een aantal proefrandvoorwaarden vast te leggen.

Doelstellingen

Een algemene proefopstelling ontwikkelen toepasbaar voor zowel vensteraansluitingen in spouwmuurconstructies als in houtskelet- en ETICS- constructies. Bovendien zullen een aantal proefrandvoorwaarden worden vastgelegd om tot een gestandaardiseerde proefmethode te komen. Om te vermijden dat de gehele vensteraansluiting niet steeds opnieuw beproefd dient te worden, zal men trachten eenvoudige kleinschalige proeven te ontwikkelen om te beoordelen of de uit te wisselen componenten compatibel zijn.

Resultaten en publicaties

De geoptimaliseerde proefopstelling is ontwikkeld en zal worden uitgetest op een aantal type-vensteraansluitingen voor zowel spouwmuur –als houtskeletconstructies en ETICS. Parrallel hieraan worden kleinschalige proeven ontwikkeld op componentniveau. Een begeleidende werkgroep (met fabrikanten en aannemers) bepaalt welke type-vensteraansluitingen worden beschouwd en voor welke componenten specifieke kleinschalige proeven zullen worden ontwikkeld.

EPB aanvaardbare plaatsing van vensters
Mogelijke oplossingen voor de plaatsing van het schrijnwerk
Plaatsingswijzen en toegankelijkheidseisen voor schrijnwerk
Evaluatie van de prestaties en duurzaamheid van hoog performante vensters en hun aansluitingen op de ruwbouw
Vochtproblemen aan de aansluiting van het schrijnwerk op de ruwbouw

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
Universiteit Gent

Universiteit Gent