Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

RECYBETON Gebruik van gerecycleerde granulaten in stortklaar beton

Van 01.10.2014
tot 30.09.2016

De grenzen voor het gebruik van gerecycleerde granulaten in beton zijn vastgelegd in de normen met betrekking tot de specificatie en de productie van beton.

De groeiende aandacht voor het gebruik van deze granulaten maakt een herziening van deze normen noodzakelijk. Het doel van dit project is af te bakenen in welke mate (vervangingspercentage) het mogelijk is natuurlijke granulaten te vervangen door deze gerecycleerde granulaten en in welke omstandigheden (omgevingsklassen).

Doelstellingen

Op dit ogenblik laat de Belgische norm NBN B15-001 (2012) – d.i. de nationale aanvulling bij de Europese norm NBN EN 206-1 (2001) met betrekking tot de specificatie, prestatie, productie en conformiteit van beton - het gebruik van gerecycleerde granulaten toe met een vervangingspercentage van maximaal 20%, enkel in binnenomgeving. De Europese norm werd recent vervangen door de norm NBN EN 206 (2014), die informatieve aanbevelingen bevat die het gebruik van gerecycleerd beton- en mengpuingranulaat zou toelaten met een variabel vervangingspercentage in functie van de milieuklasse en het type gerecycleerde granulaten. In het geval van ongewapend beton in een binnenomgeving wordt tot 50% vervanging toegelaten.

Deze studie heeft als voornaamste doel de gebruikslimieten voor gerecycleerde granulaten in België vast te leggen, opdat de gespecificeerde eisen inzake duurzaamheid en druksterkte van het beton ten allen tijde gerespecteerd worden.

De toepassing in een buitenomgeving wordt beschouwd, met vorst en zowel met als zonder dooizouten. De bestudeerde vervangingspercentages zijn 20%, 30% en 50%. Het beoogde toepassingsgebied betreft structureel beton voor gebouwen, de burgerlijke bouwkunde en wegeniswerken.

Een essentieel aandachtspunt is het behoud en het verloop van de verwerkbaarheid – zeker bij gebruik van meer poreuze gerecycleerde granulaten. Dit ‘praktische’ aspect wordt tevens bestudeerd.

Resultaten en publicaties

Deze studie is gestart met een selectie en karakterisering van gerecycleerde betongranulaten, afkomstig van verschillende breekinstallaties. De eerste resultaten tonen aan dat het mogelijk is een hoge kwaliteit van granulaten te verkrijgen indien er aandacht wordt besteed aan een selectieve acceptatie van het puin en een aangepast breekprocédé. In de komende maanden zullen meer dan 50 betonsamenstellingen aangemaakt worden om de invloed van de gerecycleerde granulaten op de verwerkbaarheid, de mechanische sterkte en de duurzaamheid van het beton te bestuderen.

De tweede fase van het project (2016) bestaat in het optimaliseren van de betonformuleringen en het uitvoeren van proeven op grote schaal.

Contacteer ons

Bram Dooms
Kim-Séang Lauch
Jeroen Vrijders

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
Met de steun van
FOD Economie Z NBN
In samenwerking met
CRIC - OCCN OCW