Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

CALA Toegankelijk Bouwen en Renoveren

Van
tot

De actie «Toegankelijk Bouwen» mobiliseert en ondersteunt bouwprofessionelen (aannemers, architecten, studiebureaus, bouwheren, enz.

) om gebouwen te bouwen en te renoveren met een maximale toegankelijkheid.

Doelstellingen

In tijden van duurzame ontwikkeling en de vergrijzing van de bevolking beoogt de actie «Toegankelijk Bouwen» aan de behoeften van personen, en vooral ouderen, te voldoen die ondanks hun beperkte mobiliteit zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Drie doelstellingen worden hierbij nagestreefd:
- professionelen van de bouwsector aanmoedigen om toegankelijke woonprojecten te ontwikkelen (opleiding, omkadering);
- kandidaatbouwheren aanmoedigen om te kiezen voor toegankelijke woonprojecten (inclusief ondersteuning, opvolging en certificatie);
- promotie maken van de bouwprofessionelen die de principes van toegankelijk bouwen en renoveren opnemen (catalogus van aannemers & architecten).

Resultaten en publicaties

Als resultaat van het project werd een Charter en eisenpakket gedefinieerd voor toegankelijk bouwen en renoveren. De technische criteria en een certificeringssysteem werd uitgewerkt dat toelaat om 3 niveau’s van toegankelijk bouwen te onderscheiden.
Naast een algemene promotie van het thema, bereikten de informatiesessies meer dan 200 bouwprofessionelen. 27 woonprojecten, goed voor in totaal een 130-tal woningen werden gevolgd en ondersteund voor de oplossingen van toegankelijkheid. Een 20-tal dossiers hiervan (goed voor meer dan 100 woningen) zal bij oplevering van de gebouwen waarschijnlijk in aanmerking komen tot certificering van de toegankelijkheidsaspecten.
Op de website www.construire-adaptable.be kan het charter en de technische eisenpakketen worden geconsulteerd, net zoals de diverse informatiesessies.
In de toekomst wordt verwacht de actie verder uit te rollen, met een bijzondere aandacht voor technische vormingen en technische oplossingen, vaak van aandachtspunten vastgesteld tijdens de lopende dossiers.

www.construire-adaptable.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - CALA
Met de steun van
Service public de Wallonie

Service public de Wallonie

In samenwerking met

CAWaB

CIFFUL CCW Union Wallonne des Architectes IFAPME

CAWaB, CIFFUL, CCW, Union Wallonne des Architectes, IFAPME