Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

VALOCEL Recyclage en valorisatie van cellenbetonpuin: ontwikkeling van een bewerkingsprocedure om zand en granulaten te verkrijgen geschikt voor gebruik in dekvloeren en betonblokken.

Van
tot

Het VALOCEL-project streeft naar recyclage en valorisatie van cellenbetonpuin afkomstig van bouw- en sloopafval in Wallonië, waar recyclage van dergelijk afval momenteel nog onbestaande is.

Doelstellingen

Door zijn geringe mechanische sterkte en hoog sulfaatgehalte, zorgt cellenbetonpuin dat gemengd wordt met ander gerecycleerd betongranulaat ervoor dat de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten en zand daalt.

Er is dus dringend nood aan de ontwikkeling van een bewerkingsprocedure die toelaat om zand en granulaten van hoge kwaliteit te produceren van cellenbetonpuin.

Het hoofddoel van dit project is het percentage gerecycleerd bouw- en sloopafval in Wallonië te verhogen, en dit door een aangepaste sorteer-, breek- en zeeftechniek te ontwikkelen voor cellenbeton. De gerecyclede producten kunnen dan worden gebruikt in specifieke toepassingen (dekvloeren en betonblokken).

Regels van goed vakmanschap zullen worden opgesteld om de prestaties van de toepassingen op basis van deze recyclingproducten te garanderen.

Resultaten en publicaties

Het onderzoek is nog maar pas van start gegaan. De eerste maanden zullen gewijd worden aan het op punt stellen van de bewerkingsprocedure. Ook zal een bestek met betrekking tot het hergebruik van de gerecycleerde granulaten en zand voor de beoogde toepassingen uitgewerkt worden.

Contacteer ons

Met de steun van
Service public de Wallonie

Z DG06

Service public de Wallonie, Z DG06