Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

DREAM Bepalen van de prestatie en de duurzaamheid van de luchtdichtheid van producten, wanden en verbindingen: impact op de uitvoeringsregels

Van 01.01.2012
tot 31.12.2013

De luchtdichtheid van gebouwen is een noodzakelijke prestatie geworden.

Er kunnen proeven uitgevoerd worden die toelaten de luchtdichtheid van een gebouw te evalueren op het einde van de werken en soms tijdens de werken. Er bestaat momenteel weinig informatie met betrekking tot de evolutie van de luchtdichtheid in de tijd. Het onderzoeksproject was gericht op de duurzaamheid in de tijd van de prestaties van de luchtdichtheid.

Resultaten en publicaties

Het onderzoek heeft toegelaten de luchtdichtheidsprestaties van de verschillende materialen te kwantificeren, evenals van een 50-tal wanden voor en na veroudering. De geëvalueerde wanden waren onderverdeeld in 4 families:
- Wanden waarvan de luchtdichtheid wordt gewaarborgd door een dampremmend membraan.
- Wanden in blokken/bouwstenen waarbij de luchtdichtheid wordt gewaarborgd door het pleisterwerk.
- Wanden in houtstructuur waarvan de luchtdichtheid wordt gewaarborgd door panelen.
- Wanden samengesteld uit geïndustrialiseerde systemen (sandwichpaneel) en voorzien van dichtings- en uitzetvoegen.

Door het project konden de prestaties van basisproducten worden bepaald. Er werd een nieuwe procedure opgesteld om de prestaties van materialen voor stalen met kleine afmetingen te bepalen.

De verschillende wandtypes hebben verouderingscycli ondergaan alvorens de prestatie van de luchtdichtheid te herzien. De resultaten hebben toegelaten de verschillen in prestaties in de verf te zetten en de eventuele zwakheden van de verschillende systemen te bepalen.

Door het onderzoek konden de meest relevante plaatsingstechnieken en bouwprincipes aanbevolen worden. De resultaten werden eveneens gevaloriseerd via cursussen en in meerdere publicaties (meer bepaald bij Air Infiltration and Ventilation Centre - www.aivc.org), evenals in de toekomstige TV Luchtdichtheid van gebouwen.

« Assessment of the durability of the airtightness of building elements via laboratory tests”, 35th AIVC, 4th Tightvent & 2nd venticool conference, 2014”

Présentation 35th AIVC

Contacteer ons

Met de steun van
Service public de Wallonie

Z DG06

In samenwerking met
ULG