Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

CERTIF PEB Technische omkaderingsopdracht bij energiecertificeerders

Van
tot

Na haar deelname aan de uitwerking van de EPB-certificering van bestaande woningen in Wallonië, draagt het WTCB bij tot de verdere ontwikkeling van het systeem en biedt het technische ondersteuningen aan EPB-certificeerders.

Doelstellingen

In Wallonië werd met de EPB-certificering van bestaande woningen in 2010 gestart. Sindsdien konden waar nodig verbeteringen worden aangebracht dankzij de terugkoppeling van de ervaringen van de certificeerders. Aangezien de EPB- en EAP 2-certificering en de EPB-procedure voor nieuwe gebouwen verbonden zijn, neemt het WTCB deel aan alle processtappen, waaronder ondersteuning aan certificeerders.

Resultaten en publicaties

Dit project ligt in lijn met een reeks voorafgaande projecten die gericht waren op de ontwikkeling van de certificeringsprocedure van bestaande woningen in Wallonië. De grootste aanpassing van de EPB-certificering opgestart in 2010 wordt voorzien in 2014 met de invoering van een nieuw duidelijker en gedetailleerder certificaat. In 2013 gaf het WTCB niet alleen ondersteuning aan certificeerders maar nam het ook deel aan de uitwerking van dit nieuw certificaat op het vlak van berekeningsmethodes en in de vorm van ondersteuning van opleidingen. Men merkt eveneens op dat Wallonië in 2013 de Energieadviesprocedure EAP 2 heeft opgestart. Een EAP-auditor mag een audit uitvoeren op basis van een bestaand certificaat en moet in bepaalde gevallen op het moment van zijn audit een certificaat afleveren. Wallonië heeft dus beide procedures nauw met elkaar verbonden en inspireerde zich hierbij sterk op de EPB-berekeningsprocedure van toepassing op nieuwe gebouwen.

Contacteer ons

Met de steun van
DG04 Service public de Wallonie

DG04, Service public de Wallonie

In samenwerking met
ICEDD

ICEDD