Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

CEAMaS Toepassingen met mariene sedimenten in de bouwkunde

Van
tot

Het Europese Interreg project CEAMaS brengt 8 partners uit 4 landen samen om duurzame oplossingen uit te werken in verband met het beheer en het hergebruik van mariene baggersedimenten.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van het CEAMaS project bestaat erin om nuttig hergebruik van gebaggerde mariene sedimenten binnen de (burgerlijke) bouwkunde te promoten op een Europese schaal.

Resultaten en publicaties

Het WTCB is verantwoordelijk voor het onderzoek aangaande het huidige beleid en de bestaande toepassingen voor mariene baggersedimenten in België. Ook is het WTCB de rechtstreekse contactpersoon voor de Belgische stakeholders (havenbedrijven, overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen, ...).

Door middel van een uitgebreide literatuurstudie wordt onderzocht wat de potentiële geotechnische toepassingen voor gebaggerde mariene sedimenten kunnen zijn. Zo werden de toepassingen in onderfunderingen van wegen, geotextiel, landwinningen, grondstabilisatie (shallow and deep mixing) en gewapende gronden onderzocht.

Er wordt tevens geëxperimenteerd met de mogelijkheid om het sediment toe te passen als alternatief bestanddeel voor de productie van mortel en beton. De chemische en fysische kenmerken van verschillende sedimentstalen worden vergeleken met criteria opgenomen in diverse normen voor betonbestanddelen. Ook worden er kleinschalige mortelproeven uitgevoerd om de invloed van het sediment op de bindingstijd, het luchtgehalte en de druksterkte van de mortel na te gaan.

Door de andere partners werd er een uitgebreide bibliografie en web-GIS applicatie voor sedimenthergebruik en –beheer in NW-Europa uitgewerkt. Daarnaast werd voor elk van de deelnemende landen één representatief staal van (mariene) sedimenten geanalyseerd. Hun fysische, chemische en technische eigenschappen werden bepaald met behulp van verschillende technieken en volgens de nationale normen. Bovendien werd er voor verschillende toepassingsscenario’s een economisch model uitgewerkt en werden levenscyclusanalyses (LCA) uitgevoerd om een zicht te krijgen op de economische en ecologische haalbaarheid van deze toepassingen.

De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden op de website van het project.

www.ceamas.eu

Contacteer ons

An Janssen
Laura Kupers
Nicolas Denies

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
WTCB Onderzoeksproject: - CEAMaS
Met de steun van
Interreg IVB

Interreg IVB

In samenwerking met
Technische Universiteit Delft cd2e Ecole Centrale de Lille brgm Université de Lille 1 University College Cork Cork Institute of Technology

Technische Universiteit Delft, cd2e, Ecole Centrale de Lille, brgm, Université de Lille 1, University College Cork, Cork Institute of Technology